KAFFED 3. Gençlik Çalıştayı

Öncelikle etkinliği düzenleyen Güney Marmara Gençliği'ne ve  Kafkas Dernekleri Federasyonu’na emekleri  için teşekkür ediyorum. Etkinliğe Çerkesya Gençliği'ni temsilen katıldım.

Benim bu iki günlük çalışmada gördüğüm, ÜNİKAF'lardan ve Derneklerden gelen genç arkadaşların Çerkes siyaseti üzerine yaptıkları münazaralarda "Çerkes"in ve anavatanımız "Adıge Xeku/Çerkesya"nın Rus tarihçilerin formüle ettikleri gibi Kuzey Kafkasya'daki tüm etnik kimlikleri ve/veya bütün Kuzey Kafkasya'yı kapsayacak şekilde yanlış kullanılmasıydı.

Gerek tarih bilimi gerekse siyaset biliminin doğrularına göre "Çerkes-Adıge" halkı olduğu literatürde net şekilde ifade edilmiştir; fakat dünyada Çerkes nüfusunun en çok olduğu Türkiye'de kimliğimizin yanlış ifade edildiğinin göz önünde bulundurulması gerekliliğini söyleyerek; "Kafnet" projesi gibi, Kaffed tarafından bir "Kafkas Araştırma Enstitüsü" kurulması gerektiğini dile getirdim.

Biz gençler, mücadelede toplumsal kararlar alarak ve politik gücü kitleler haline getirebilirsek geçmişte kaybettiklerimizi gelecekte kazanacağımıza inanarak zafere emin adımlarla ilerleyebiliriz. Bunun için, yüzlerce yıldır kardeşimiz ve komşumuz olan diğer Kuzey Kafkas halkları gibi, bizim tanımlarımız ve siyasetimiz de açık ve şeffaf olmalı. Biz Çerkesler (Adıgeler) de, kendi ulusallaşma sürecimize yoğunlaşmalıyız.

Tanıdığım ve tanıştığım herkese selam ve saygılarımla.

 

Çerkesya Gençliği

Hapepxı Abrek


nanHapepxı Abrek Sisalan

Share