“ÇATI” Altında Gençlik Yeniden Toplanıyor

KAFFED’in düzenlemiş olduğu lll. Gençlik Çalıştayı’na Abdullah Gül Üniversitesi Kuzey Kafkasyalı Öğrenciler Topluluğu (AGÜKAF) adına temsilci olarak katıldım. Benim gibi farklı bölgelerden ve okullardan oluşan temsilciler ile güzel bir haftasonu geçirdik.

İlk gün herkes için tanışma ve kaynaşma atmosferinde geçti. Ayrıca yıllardır süregelen kurumlarımızın ÜNİKAF toplulukları ile olan iletişim sorununa gençlerin bakış açısı tartışıldı. 

Kurumlarımızın ve geleceğimizin konuşulduğu toplantılar serisinde gençler genel bakış açısı olarak genelden yerele yayılan bir iletişimsizlikten ve bunun yol açtığı sorunlardan bahsettiler. 

İlk gün yapılan oturumda ben de söz alarak Çerkesler’in milenyum ile hayatımıza giren ‘’Dijitalleşme’’ devrimine ayak uydurmakta geç kaldığını ve pandeminin bunu çok daha net gösterdiğini vurguladım. 

İkinci gün ise dile getirdiğimiz sorunların çözümlerini 4 farklı grup halinde masaya yatırdık ve tartıştık. Bu grupların temsilcileri daha sonra konuşulan ve yazılan çözüm önerilerini herkese sundular. 

Öğretici ve yer yer eleştirel tartışmaların ışığında geçen toplantıların bende bıraktığı izlenim ise şuydu; Çerkesler, kültürel olarak varlıklarını devam ettirseler de politik olarak varlıklarını sürdürmeyi yeni öğreniyorlar. Bu da tartışma ve eleştiriden ders çıkarma becerilerimizi geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. 

Gençlerin son zamanlarda pandemi ile birlikte tekrar toplumda yerinin hatırlandığı bir dönemde olduğumuz ve bu tarz organizasyonların şartların elverdiği ölçüde daha sık yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldık. 

Asimilasyon ve ulusal bağlarımızın kopması gibi konuların ana kaynağı belki de yıllarca kendi kabuğumuzda yaşamamızdı. Ulusallaşmanın misyon olarak sonucu diğer halkların sizi tanıması ve ulusal haklarınızı desteklemesidir.

Bu toplantılarda elde ettiğimiz deneyim ve fikirler, gelecek kuşakların Çerkesliği sürdürmesine ön ayak olacaktır. Bu yüzden temsil ettiğim grubum ve kendi adıma organizasyonda emeği geçen büyüklerimin ve arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.

Dumen Yunus Aybars Duman

Çerkesya Gençliği

AGÜKAF


nanDumen Yunus Aybars Duman

Share