Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Yönetim Kurulu Toplantısı Adıgey’de Yapıldı

Adıgey Başkanı Kumpıl Murat’ın daveti üzerine DÇB Yönetim Kurulu Maykop’ta toplandı.

3 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılan toplantının açılışına, Adıgey Başkanı Kumpıl Murat katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kumpıl Murat, “Allah’tan; nerede yaşarsa yaşasın, hangi dine mensup olursa olsun tüm insanlığa sağlık diliyorum. Hepimize bu Kovid-19’dan kurtulmayı temenni ediyorum. Çerkeslik adına yaptığınız tüm çalışmaları kıymetli buluyor teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Kumpil Murat, DÇB Yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek toplantıdan ayrıldı.

DÇB Yönetim Kurulu toplantısı Maykop’ta yapıldığından, Adıge Xace Başkanı Tlemeshok Ramazan, kendi derneğinin faaliyet raporunu katılımcılarla paylaştıktan sonra Genel Kurul Hazırlık çalışmaları maddesinin görüşülmesine geçildi.

DÇB Genel Kurulu 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacağından, bu tarihe kadar katılacak delegasyonun iş ve işlemlerinin tamamlanması, Genel Kurul’da konuşma yapacak kişilerin tespit edilerek bildirilmesi istenildi.

Genel Kurul öncesi 18 Eylül 2021’de bir istişare toplantısı yapılması kararlaştırıldı.13’ncü Genel Kurul hazırlık komisyonunun talepleri doğrultusunda çalışmaları Barsık Arfan’ın yürütmesine karar verildi.

Zati Sönmez, DÇB Başkan seçimi yöntemi konusunda bir öneri sundu. Genel Kurulda başkan seçimi oylamasının kapalı usulde yapılmasını önerdi.
DÇB tüzüğü buna cevaz verdiğinden, Genel Kurul’da hazerunun alacağı karar doğrultusunda açık veya kapalı usûl oylama yapılması hususunun delegelerin oyuna sunulması benimsendi.

Yönetim Kurulu, DÇB için bir Onur Kurulu kurulmasına karar verdi. Meşbaşhe İshak’ın onur kurulu başkanı olması önerisi, Genel Kurul’da delegelerin oyuna sunulacak. Onur Kurulu, diaspora ve anavatanda Çerkes kültürüne emek vermiş insanlardan oluşturulacak.

Genel Kurul tarihine kadar DÇB faaliyet raporu, bağlı federasyon ve derneklerin çalışmalarını da içerecek biçimde hazırlanacak.

Anavatanda okuyan gençlerle ilgili DÇB bileşenleri birlikte hareket etmeyi benimsedi.

Pandemi nedeniyle yapılamayan çocuk ve gençlik kamplarına dönüşçülerin çocuklarının davet edilmesi kararlaştırıldı.

KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci, çifte vatandaşlık ile ilgili çalışmalar için DÇB ve bileşenlerinden destek istedi. Bu konuda ortak bir yöntem tespit edilmesini ve birlikte hareket edilmesini önerdi.

DÇB Başkanı Sohrokhov Hauti, Rusya Federasyonu’nun son zamanlarda yükselen şiddet olayları nedeniyle çifte vatandaşlık konusunun kısa bir zaman içerisinde çözülmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Söz alan Meşbaşhe İshak bu konularda kararlı olunması gerektiğini, kavga ile bir şey elde edilemeyeceğini ama Çerkes söyleminin yükseltilmesinin yararlı olacağını söyledi. “Ben bir yazar olarak Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in elinden çok az insana takdim edilen bir madalya aldım. Çerkeslerin tarihi hakkında bütün detayları içeren kitaplar yazdım. Bu romanların beşi daha önce sadece Kafkas savaşı olduğu iddia edilen “Kafkas-Rus” savaşını içeriyordu” diye hatırlatarak, her şeyin usulünce konuşulabileceğini belirtti. Moskova’da halkların sorunlarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantılarının yapıldığını, orada çalışmak üzere birilerinin görevlendirilmesinin, Çerkeslerin seslerinin duyurulmasına fayda sağlayacağını söyledi. Bu öneri değenlendirilerek, Moskova’daki Yuvarlık Masa çalışmalarına katılmak üzere DÇB tarafından 6 kişilik bir komisyon kuruldu.

DÇB üyelerinin katılımı ile Avrupa’da bir “Çerkes Kültür Festivali düzenlenmesi kararlaştırıldı. Organizasyonun gerçekleştirilmesi ile ilgili görev Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Verouqa Zati Sönmez ve Adıgey Cumhuriyeti Adıge Xase Başkanı Tlemeşok Ramazan’a verildi.

KAFFED' in pandemi döneminde başlattığı ve DÇB  ile birlikte yürüttüğü anadili çalışmaları hakkında bilgi verildi ve Federasyonumuza teşekkür edildi.

Toplantıda; Çerkes kültürüne ve edebiyatına katkılarından dolayı Meşbaşhe İshak’a teşekkür edilerek, kendisine hediyeler takdim edildi.

Bu kapsamda Dünya Çerkes Birliği içerisinde yer alarak Çerkes Kültürü’ne katkı veren Çerkes atlarının tanıtımı konusunda çalışmalar yapan ve Saint Petersburg’daki Uluslararası At Festivali’nde ikincilik derecesi alan Thapşeko Albert’e de berat verildi.

p>

Yarışmaya DÇB ve Adıgey Cumhuriyeti’nin sponsorluğunda katılan Thapşeko Albert, Kabardey cinsi Nalmes adlı atı, geleneksel at koşumları ve Çerkes kıyafetleri ile büyük etki yaratmış, aralarında İngiliz ve Arap atlarının da bulunduğu 200 at arasından ikinci seçilmişti.

{gallery}/haber/federasyon/2021/210703_DCB_Maykop{/gallery}strong>

p>

p>
nanKaffed

Share