Arafta Kimlikler: Uzunyayla Çerkeslerinde Kişi ve Sülale İsimleri

Kişilerin sahip oldukları isimler ve soyadları kimi zaman etnik ve dini kimliklerle bağlantılı olmuştur. İsimler çalışma konumuz olan Kafkasya için de bu işleve sahiptir. Nitekim Çerkeslerin Osmanlı coğrafyasına sürgünü çocuklarına verdikleri isimleri etkilemiştir. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına kadar Çerkesler Anadolu coğrafyasına özgü isimler kullanmayı tercih etmişler, STK’laşma süreciyle birlikte etnik kimliklerini vurgulayan isimler kullanmaya başlamışlardır. Sülale isimleriyse Kafkasya’da ve Osmanlı’da kişinin nesebini belirterek soyadı işlevi görmüştür. Ancak 1934 soyadı kanunuyla Çerkes toplumu Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği soyadlarına sahip oldular. Biz bu çalışmada 2017 ve 2020 yıllarında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Çerkes kylerinde alan çalışmamız esnasında kaynak kişilere sorduğumuz sorularla isim ve soyadlarının durumunu inceleyeceğiz. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı, gelişigüzel örneklem modeline göre kaynak kişilere ulaştığımız bu çalışmadaki veriler fenomenolojik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmada tanıklıklar üzerinden kişi ve sülale isimlerinin etnik kimlikle bağlantısının açıklanması amaçlanmaktadır. Yaptığımız çalışmada kişilerin çocuklarına hafızayı ve kimliği canlı tutacak Çerkeslere özgü tarihi ve mitolojik isimler vermeyi tercih ettikleri görülmüştür

p>
div>
div>

Makalenin tamamı için lütfen tıklayınız.span>strong>

p>
div>
div> page1image19874368
div>

Bu makale, 115K357 numaralı “Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları" adlı araştırma projesinin bir ürünüdür.

Kaynak: Kafdağı Dergisi, 
Cilt:6, Sayı:1, Haziran 2021, 25-41 

p>
div>
div>
div>
+''+nan+''+Didem Çatalkılıç
Share