Meşealtında Gündem 21 Mayıs ve Geleceğimiz

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) bünyesinde; gençlerimizin bilgi, görüş ve önerilerini, toplumsal dinamizme ve kurumsal çalışmalara yansıtmak, gençlik katılımını güçlendirmek, gençlerimizin kendi aralarındaki iletişimi ve işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen “Meşe Altı Toplantıları'nın bu yıl dördüncüsü 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21.00-23.00 arası gerçekleştiriliyor.

Kafkasya’da savaş ve barış gibi önemli toplumsal konuların, kutsal meşe ağacının altında toplanan toplumun önderleri tarafından konuşulması geleneğine de atıf yaparak, toplumsal sorumlulukları yaşamları boyunca pratiğe dökecek olan gençlerimizle yapılacak yuvarlak masa toplantılarına bu isim verilmiştir. 2021 yılı Meşe Altı Toplantıları, pandemi şartları nedeniyle online platform (Zoom) üzerinden gerçekleşecektir.

Toplantılar, farklı konu başlıkları ve farklı katılımcılarla her ayın ilk Pazar günü aynı saatte düzenlenecektir. Mayıs ayının konusu ise tarih sayfalarının büyük bir felaket ve karanlıkla kaplandığı gün olan, "21 Mayıs 1864" üzerine olacaktır. Asimetrik güç dengesine rağmen yüzyıllarca süren bir vatan savunmasının ardından  gerçekleştirilen etnik temizlik ve yıkım sonucu ana yurtlarından sürgün edilen halk, büyük bir soykırıma kurban gitmiştir. Fakat soykırımın tanınması, sonuçlarının etkisinin azaltılmasına yönelik adımlar atılması ve bu bağlamda ortak bilinçle hareket edilmesine ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm için yapılması gerekenler konusunda gençlerin görüşleri tartışılacaktır. Toplantıda ağırlıklı olarak güncele ve geleceğe yönelik önerilerin ortaya konulması hedeflenmektedir.

Meşe Altı Toplantıları, etkileşimli niteliğinden dolayı en fazla 30 katılımcı ile düzenlenmektedir. Başvuru Formu, katılımcı sayısı tamamlandığında kapanacaktır. Katılımcıların 30 yaş ve altı olması zorunludur. Toplantıda cinsiyet dengesine özen gösterilecektir. Katılımcılar bu şartlara göre başvuru sırası dikkate alınarak belirlenecektir.

Katılım linki, başvuru formuna yazılan e-posta adreslerine toplantıdan önce gönderilecektir.

 

Toplantı katılım formu :

https://docs.google.com/forms/d/1Rki8en_KUrdJ91fZqLkSi7X6D_Xhi_rjsvCHcPh6xpA/editstrong>

p>
nanKaffed

Share