Yönetim Kurulu Tüzük Komisyonu Çalışmalarını Değerlendirdi

Federasyonumuz, bir süredir Tüzük Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı KAFFED Tüzük Değişikliği gündemi ile toplandı.

Yönetim Kurulu, Tüzük çalıştayı takvimi üzerinde çalıştı. Komisyona iletilmek üzere seçenekler hazırlandı.

Tüzük çalıştayından evvel, komisyonun üzerinde uzlaşı sağladığı değişikliklerin toplum nezdinde tartışılması için bölge toplantıları yapılmasına karar verildi.

Gençlerin görüşlerini toplamak üzere Meşe Altı ve Nart Akademi’nin Tüzüğü gündemine alması kabul edildi. Kadın Çalıştayı katılımcıları ile bir toplantı yapılması benimsendi. Yaz döneminde yapılacak toplam 18 toplantı ile tüzük değişikliği önerilerinin bileşenlerin görüşüne açılması kararlaştırıldı.

Eylül ayında yapılması düşünülen Tüzük Çalıştayı’na davet edilecek bileşenler tespit edildi. Buna göre; federasyona üye derneklerden ikişer kişi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, DÇB (Dünya Çerkes Birliği) delegasyonu, kurulmuş olursa Gençlik Meclisi üyelerinden temsilci istenilecek.

Çalıştayın profesyonel ve tarafsız bir moderatör tarafından yönetilmesi görüşü Yönetim Kurulu tarafından benimsenerek, komisyona önerilmesi kararlaştırıldı.

{gallery}/haber/federasyon/2021/210426_YK_Toplanti{/gallery}

p>
nanKaffed

Share