Öğrenci Kontenjanı

Federasyonumuz, kuruluşundan bu yana “yüzü anavatana dönük olma” temel ilkesi çerçevesinde, anavatan köprülerinin önemli bir unsuru olarak, anavatan üniversitelerinde öğrencilerimizin eğitim alması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. KAFFED, Dünya Çerkes Birliği’nin de katkıları ile 1990’lı yılların sonlarından itibaren üniversitelere burslu öğrenci göndermiştir. 2013 yılında Rusya Federasyonu tarafından yapılan bir düzenleme (08 Ekim 2013 tarih ve 891 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı) ile üniversitelere burslu öğrenci alımı merkezileştirilmiş, süreç Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) adlı bir kuruluş tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

Anavatan üniversitelerine doğrudan burslu öğrenci gönderme imkânımızın bu şekilde ortadan kalkması üzerine Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği nezdinde yaptığımız girişimler sonucu Türkiye’ye ayrılan burs kotasının bir bölümünün Federasyonumuz referansı ile başvuran öğrencilere kullandırılması konusunda sözlü bir mutabakat sağlanmıştı. 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve minimum 8 öğrenci olarak belirlenen öğrenci sayımız bazı yıllarda bu sınırın üstüne de çıkmıştır.

Geçtiğimiz yıl 8 öğrencimizden 4’ü ilk etapta alınmış, aradan geçen süre içerisinde kalan 4 öğrencimizin yerleştirilmeleriyle ilgili yaptığımız tüm girişimler ise pandemi gerekçe gösterilerek, sonuçsuz kalmıştır.

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Ankara Temsilciliği’ni ziyaret ederek 2020 yılında kullanılamayan bu 4 kontenjanında dahil edilerek bu yıl için 15 öğrenci kontenjanının öğrencilerimize tahsis edilmesi talebimizi ilettik. Merkez yetkilileri; Türkiye’ye toplam 56 kontenjan tanındığını, 25 kontenjanın Akkuyu Nükleer Santralinde çalışacaklar için, geri kalan 31 kontenjanın ise genel başvurular için kullanıldığını hatırlattılar. Ancak; Büyükelçinin Çerkes Sürgünü ile ilgili basına verdiği demeç sonrası Federasyonumuzun yaptığı basın açıklamasından, Martin Koçesoko davasına ilişkin Federasyonumuzun tutumundan rahatsız olduğunu; KAFFED’e tanınan kontenjanın Büyükelçinin yetkisinde olduğunu, kontenjan artış talebinin Büyükelçiliğe yapılması gerektiğini belirttiler. KAFFED olarak biz de, bu konulara ilişkin toplumumuzun ve kurumumuzun tutumunu tekrar hatırlattık. Görüşme sonrası 06.02.2021 tarihinde kontenjanımızın yeniden 15’e çıkartılması için resmi bir yazı ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’ne başvurduk. Ancak bu yazımıza olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmemiştir.


2021-2022 Öğretim Yılı burslarına gençlerimiz yoğun ilgi göstermiş ve başvuranların listesi her yıl olduğu gibi Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen mülakatların sonucu 30 Mart 2021 tarihinde açıklanmıştır. Üzülerek ifade ediyoruz ki, sadece 1 öğrencimizin başvurusu kabul edilmiş olup; Konuya ilişkin bilgi almak için 31 Mart 2021 tarihinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğine resmi bir yazı yazılmış, RF. Dışişleri Bakanlığı, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uluslararası İnsani İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğince 02.04.2021 günü gönderilen cevabi yazıyla; “Hali hazırda yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat uyarınca, Rusya Federasyonu üniversitelerinde burslu eğitim görme hakkı, başvuru sahibi adayların birbirleriyle rekabet halinde oldukları bilimsel yarışma temelli bir eleme süreci sonucunda elde edilmektedir. Buna göre adaylar, www.education-in-russia.comstrong> resmi internet sitesi üzerinde bulunan kişisel sayfalarına başvuru için gerekli olan belgeleri yükledikten sonra, söz konusu başvuru sahiplerinin burs hakkı elde edip edemeyecekleri Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, Rusya Uluslararası Federal İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom) temsilcilerinden teşkil karma bir komisyon tarafından karara bağlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen mevcut değerlendirme süreci sonunda nihai olarak belirlenen hak sahibi kontenjanlarının dışında herhangi bir başka kontenjan bulunmamaktadır.” denmiştir.

p>

Konu Dünya Çerkes Birliği nezdinde gündeme getirilmiş; öğrencilerimizin anavatan üniversitelerinde burslu eğitiminin sağlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. Mülakata girip burslu eğitim hakkı tanınmayan öğrencilerimizin bilgileri bu çerçevede Dünya Çerkes Birliği’ne iletilmiştir.

Konuyla ilgili süreci kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olacaktır.


nanKaffed

Share