Küresel Dünyada Diasporanın Geleceği

Geçtiğimiz günlerde Kafkas Dernekleri Federasyonu Nart Akademi Komisyonu tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan “Meşe Altı Toplantıları”nın üçüncüsü düzenlendi.

Küreselleşen dünyada diasporanın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yöntemleri ile alakalı birçok farklı fikir bu platformda buluştu.

Günümüzde, yeryüzündeki tüm toplulukların bu kadar yoğun etkileşim halinde olması, kültürlerin bir daha ayrışamayacak şekilde girift hale gelmesine sebebiyet verirken; özgün Çerkes kimliğini korumak, farklı vatanlarda diaspora varlığını sürdürmek ve gelenekleri yaşatmak mümkün olduğu kadar emek de isteyen bir süreçtir.

Diasporanın varlığı; mensuplarının ortaya koyacağı mücadeleye bağlı olarak kendini yaşatmaya devam edebilir. Bu konuda her bir soydaşımızın misyon edinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle geçmişte yaşanan soykırımı ve sürgünü unutmamak, hatırlatmak ve dersler çıkarmak başlıca görevlerden biri olmalıdır. Sürgün ve soykırım ile alakalı sözlü aktarımlar, yazılı kaynaklar ve hatta filmler bu amaca etkili bir şeklide hizmet edecektir. Tüm bu materyaller kullanılırken ihtiyaç duyulacak olan finansal kaynaklar için, hiçbir kategori olmaksızın soydaşlar arasında güçlü bir örgütlenmeye gidilmesi öncelik olmalıdır. Dünyadaki başarılı diaspora yaşantısı örneklerinde özellikle sektörel anlamda birlik oluşturularak ekonomik kaynağın sağlandığı gözlenebilir.

Her alanda; davranışlara, eğitime, insan ilişkilerine, iş yaşamına, sanata yansıyan ve markalaşan bir Çerkes kimliği hem gelecek kuşakların hem de diğer ulusların bu konuda bilinçlenmesine, bir kamuoyu oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır. Örnek olan ve liderlik eden bir soy olma fikri; kültürün korunmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda da söz hakkı doğmasını sağlamaktadır.

Kültürün yapıtaşını oluşturan dil asla unutulmamalı ve mümkün olan her yerde anadili konuşulmalıdır.

Dil ile beraber ananelerin neden sonuç ilişkisi içerisinde gelecek kuşaklara anlatılması; benimsenmesini ve aktarılmasını daha kolay hale getirebilir. Kültürel kökleşmenin ana kaynağı da bu aktarımın daima güçlü tutulmasıdır.

Meşe Altı Toplantıları’nda bahsi geçen konulara dair aydınlatıcı fikirlerin, özellikle gençler arasında tartışılması, saygı çerçevesinde çözümler sunulması, ortak bir sorumluluk bilinci bulunması, geleceğe dair umutları dinç tutmaktadır.

Buluşmaların devamlılığının sağlanması ve fikirlerin yeni ufuklar açması dileğiyle…


nanTuğba Cerav

Share