Kadınlar Şiddet ve Cinayetlere Karşı Korunmasız Bırakılmamalıdır

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye’nin ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Ülkemizin kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında Sözleşme’nin sağladığı güvence hayati öneme sahiptir. Ayrıca kadın hakları alanında evrensel bir yaklaşıma ve uluslararası dayanışmaya olan ihtiyaç açıktır. Sözleşmeden ülkemizin ayrılması kadınlarımızı, şiddet ve cinayetlere karşı daha korunmasız duruma getirmiştir. Bu yanlış karardan acilen dönülmesini talep ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu 


nanKaffed

Share