Nart Akademi’de Hafıza Mekânlarımız Ele Alındı

Nart Akademi 2021 yılı, birinci dönem programının beşinci semineri, “Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekânları” bağlığı ile 11 Mart 2021 Perşembe akşamı Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü doktora öğrencisi Tuğba ERDEM tarafından verildi. Seminer derneklerimizden ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızdan (ÜNİKAF) gençlerimizin katılımları ile gerçekleşti.

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Filiz ÇELİK tarafından yapılan sunuş konuşmasının ardından Tuğba ERDEM, sunumunu katılımcılarla paylaştı. Yürüttüğü çalışma kapsamında, hafıza mekânları kavramının teorik çizelgesini temel alarak Türkiye bağlamında Kafkas kökenli diasporayı üç ana kronolojik sıra (1864-1923, 1923-1950 ve 1950-Günümüz) ile ele alan ERDEM, “Etnik ve sosyal kimlikler inşa edilirken semboller ve simgeler ortaya çıkar. Bir toplumun ortak hafıza mirası olarak karşımıza çıkan tüm bu kavramlar ise ‘hafıza mekânını’ oluşturur” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda hafıza mekânlarının; etnik aidiyet, kimliğin devamlılığı ve kimliğin görünür kılınmasını sağlayan özelliklerine değindi. Kafkasya kökenlilerin hafıza mekânlarına örnek olarak Kefken, ana dilleri, tarihi şahsiyetler, 21 Mayıs tarihi, bayrak, anıt mezarlar ve sembolik objeler gibi tanımlamalara yer veren ERDEM, interaktif sunumunda, katılımcılardan gelen çeşitli soruları da yanıtladı. Sorulara verdiği yanıtlarda, teknolojinin gelişmesi ile YouTube kanalları gibi yeni “hafıza mekanlarının” da ortaya çıktığını belirterek hafızanın yaklaşık 80 yıllık bir periyodunun olmasından hareketle yerelde hem hafıza mekanlarının tespiti hem de sözlü tarih çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.


Nart Akademi her ayın ilk Pazar akşamı Meşe Altı Toplantıları ve her ayın ikinci ile dördüncü Perşembe akşamları dil, kültür ve kimliğimize ilişkin seminerlerle devam edecek.


(Haber: Elifnur Demirhan)

{gallery}/haber/federasyon/2021/210311_Nart_Akademi{/gallery}

p>
nanKaffed

Share