14 Mart

14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı Günü için hazırladığımız canlı yayında Anadili derslerimizi yürüten değerli eğitimcilerimiz Alaattin Bayram, Muhammet Yaşar Arslan; Anavatan'dan konuklarımız Wuchıhu Mariyet, Shogen Aminat ve Meşe Altı grubundan Talha Baykaldı ile dilimizin Anavatan'da ve Diyasporadaki durumunu konuşacağız. Moderatör, KAFFED Anadili Komisyonumuzun üyesi Bilge Eken.
13 Mart Cumartesi akşamı YouTube kanalımızda saat 21.00'de başlayacak bu yayını kaçırmayın.
Konuklarımız Hakkında
Bram Alaattin Bayram (Брам Алаттин Байрам (Коблы)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (Emekli), Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Yüksek lisans. Çerkes STK'larında aktif. Jineps gazetesinde 2010 yılından itibaren аralıklarla, 2014 yılından itibaren sürekli olarak 'Sözcüklerin Dili' köşe yazarı. Adıgabze, Xabze ve Dilin doğuşu konularında özel çalışmaları var.
Тыркубзэ литературым ик|элэ ешъэджак|оу пэнсие гъугъэ. Дузджэ Униуерситетым Адыгабзэм фэхьыгъэу магыстыр ыш|ыгъ. Жьынэпс Газетэм илъэс 2010-ым щык|эдзагъэу зэмзэрэ, илъэс 2014-м щык|эдзагъэуи мазэ къэсы газетэ къуапэм щэтхэ. Адыгабзэ, адыгэ хабзэ, бзэм икъэш|ык|э епхыгъэу унаеу телэжьахьы.
Wuchıhu Mariyet (Уджыхъу Мариет)
Tiyatro da "Şığejiy" gurubunun başkanı. Adıgey Cumhuriyeti Tiyatrosunda Halk sanatçısı.
ныбжьык1э театральнэ купэу «Щыгъыжъый»ипащ. Адыгэ республикэм илъэпкъ театрэ иартист.
Muhammet Yaşar Arslan (Шэуджэн Мухьаммэт Яашар Арслан)
"43 yaşındayım, evliyim, Neris ve Nefin isimlerinde iki kızım var. Milli Eğitimde Öğretmenim. Tokat/Erbaalıyım."
"СцIэр Мухьаммэт Ящар, шэуджэнмэ сащыщ, токат сыщыщ, сакаря сыщэпсэу. сыныбжь тIокIитIурэ щырэ щырэ, кIэлэегъаджэ Iоф сэшIэ. Къэсщагъ, пшъэшъитIу сиI."
Shodgen Aminat (Щоджэн Аминат)
Kabardey Balkar Cumhuriyeti Halk Dilini Koruma ve Geliştirme Merkezi Başkanı.
Къэбэрдей-Балъкъэр Pеспубликэм лъэпкъыбзэхэм зыщегъэужьыным елэжь лабораторием и унафэщI
Bekaldı Talha Ensar Baykaldı (Бекъэлды Талхьэ Энсар Байкалды)
"Uzunyayla Aslanhable köyünden Bekaldı sülalesindenim. 24 yaşındayım. Ankara Çerkes Derneği ve AybüKaf'ta aktif görev aldım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden geçtiğimiz sene mezun oldum, şu anda bir kamu bankasında çalışıyorum."
"Узуняйла Аслъэнхьэблэ къуажэм сыщыщщ, Бекъэлдыхэ сащыщщ. 24 ныбжьым ситщ. Си еджакIуэ лъэхъаным Анкара Адыгэ Хасэмрэ университетым и Адыгэ гупымрэ сахэтащ. Университетыр нэгъэбэ сыухащ. Иджы зы къэрал банкым сыщолажьэ."
Hapae Bilge Eken (Хьапа|э Бильгэ Экэн)
"Emekli öğretmenim, KAFFED Anadili komisyonu ve Adıge - Şapsığ grubu çalışma masalarında görev alıyorum."
"Мараш/Хъужхаблбэ сышиш, Aнкара сыщэпсэу. СыкIэлэегъаджкIу сылэжьагъ."

nanKaffed
)
Share