Gençliğimiz ve Anadilimiz Meşe Altında Tartışıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Nart Akademi Komisyonu tarafından düzenlenen Meşe Altı Toplantılarının yeni döneminin İKİNCİ toplantısı, 7 Mart 2021 Pazar akşamı 20:00 – 22:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 30 yaşından genç 30 gencin her ay bir konuyu farklı yönleri ile analiz ettikleri Mart ayının Meşe Altı Toplantısının konusu gençlerin ana dilimizin yaşatılmasına ilişkin rolü ve önerileri  oldu. Toplantının moderatörlüğünü Meşe Altı Toplantıları organizasyon ekibinden Halil İbrahim Akyol yürüttü. Pandemi koşulları nedeni ile toplantı çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirildi.

Farklı şehirlerdeki derneklerimizden ve üniversite öğrenci topluluklarımızdan (ünikaf) gençlerimiz, anadilinin korunmasına gençliğin rolüne ve önerilerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı açılışında 30 yıl sonrası anadiline ilişkin durumu nasıl gördüklerine ilişkin görüşleri sorulan gençlerimiz genellikle konuşan sayısında azalma görülse de varlığını sürdüreceği konusunda görüş birliği içerisinde idiler. Bu konuda diasporanın anavatana göre daha dezavantajlı olduğu da belirtildi. Yine Çerkesce’nin diasporadaki nüfus yoğunluğu nedeni ile diğer Kuzey Kafkasya halklarının dillerine göre diaporada daha uzun yaşayabileceği; ancak Osetçe gibi nüfus olarak diasporada daha az olan dillerin daha yoğun şekilde korunması gerektiği belirtildi.

Gençlerin teknolojiyi anadili konusunda daha etkili kullanabileceği, anadili bilincinin geliştirilmesine ve anadili eğitimine ilişkin daha kaliteli içerikler üreterek internet araçları ile geniş kitlelere ulaştırabilecekleri vurgulandı. Örneğin anadilinde seslendirilecek hikayelerin kurlara göre organize edilerek podcast şeklinde spotify gibi platformlarda yayınlanabileceği dile getirildi. Bu çalışmaların iyi organize olmuş girişimci gençler tarafından özel sektör mantığı ile de hayata geçirilebileceği belirtildi.

Online ortamlarda konuşma kulüplerinin de katkısının çok olduğu vurgulanarak yaygınlaştırılması konusunda KAFFED in gençlere destek vermesi, konuşma kulüplerine anavatandan katılımın sağlanması gerektiği belirtildi. Konuşma kulüplerinin gençlerin birarada oldukları, formel eğitim kalıpları dışında daha eğlenceli bir ortam oluşturduğu, gençlerin sıkılmadan dillerini geliştirme fırsatı yakaladıkları söylendi. 

Derneklerimizin düzenledikleri anadili eğitimlerini geri bildirim yöntemleri ile veri toplayarak değerlendirmeleri, bu değerlendirmelerde ortaya çıkan geliştirilmesi gereken noktaların gözden geçirilerek her dönem daha da iyileştirilmiş kurslar düzenlenebileceği belirtildi. Bu geri dönüşler ile aynı zamanda kursiyerlerle iletişimin güçleneceği ve daha fazla insana ulaşma imkanlarının ortaya çıkacağı vurgulandı. KAFFED’in dil kurslarında toplanan geri bildirim verilerinden de yararlanarak bazı standartları oluşturması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, dernek faaliyetlerinde anadili kullanımının önemli olduğu vurgulandı. 

Dil bilme ile kimlik bilinci arasındaki ilişki de toplantıda detaylı şekilde tartışıldı. Dil bilen büyüklerin bir kısmının güçlü bir kimlik bilincine sahip olmadıkları için dili yeni nesillere aktarma konusunda yeterince duyarlı olmadıkları tespiti yapıldı. Ancak kimlik bilinci güçlenen gençlerin dil öğrenme konusunda da duyarlılıklarının arttığı, dolayısıyla anadili çalışmalarının kimlik bilincini artırıcı çalışmalar ile ortaklaşa sürdürülmesi gerektiği dile getirildi.

Toplantı sonuçları bir rapor ile KAFFED Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kuruluna iletilecek. Meşe Altı Toplantıları her ayın ilk Pazar akşamı düzenlenecek. Toplantılara ilişkin duyurular KAFFED internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

 {gallery}/haber/federasyon/2021/210308_mese_alti{/gallery}

p>

 


nanKaffed

Share