Adıgey Cumhuriyeti’nden Dil Mirası Konferansı

Adıgey Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından “Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Dil Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Çevrimiçi Konferansı” düzenleniyor. Konferansa ilişkin detayları içeren Bakanlığının resmi Kararını ve eki yönergeyi aşağıda yer almaktadır:

p>

KARAR

p>

12.02.2021 No: 236

Maykop Şehri

 

Anadillerinin korunması ve geliştirilmesi, onların çok kültürlü eğitim ortamında işleyişi ve halkların dilsel ve kültürel mirasına değer verici bir tutumun oluşturulmasıyla ilgili güncel konuları tartışmak için

KARAR:

 1. 25-27 Mart 2021 tarihlerinde Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Dil Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Çevrimiçi Konferansı gerçekleştirilecektir (bundan sonra Konferans olarak anılacaktır).
 2. Aşağıdakiler onaylanacaktır:
ol>

2.1. Konferansın gerçekleştirilmesine ilişkin yönerge (1 No’lu Ek);

2.2. Konferans organizasyon komitesinin üyeleri (2 No’lu Ek).

 1. Konferansın hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için Adıgey Cumhuriyeti “Adıgey Cumhuriyeti İleri Eğitim Enstitüsü” Ek Mesleki Eğitim Devlet Kurumuna (Müdür F.R. Thagova) talimat verilecektir.
 2. Adıgey Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı devlet eğitim kuruluşları, şehir ve ilçe eğitim müdürlüklerinin müdürleri, eğitim kuruluşlarının yöneticileri ve eğitimcilerinin konferansa katılımını sağlayacaktır.
ol>

Bakan /imza/ A. A. Kerashev

 

Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanının

12.02.2021 tarih 236 no’lu kararına

1 No’lu Ek

 

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ORTAMINDA DİL MİRASININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

p>

Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Çevrimiçi Konferansının Gerçekleştirilmesine İlişkin

p>

YÖNERGE

p>

 1. Genel kurallar
 2. li>
ol>

Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Dil Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Çevrimiçi Konferansı, Adıgey Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı (bundan sonra Bakanlık olarak anılacaktır) ve Adıgey Cumhuriyeti “Adıgey Cumhuriyeti İleri Eğitim Enstitüsü” Ek Mesleki Eğitim Devlet Kurumu (bundan sonra Enstitü olarak anılacaktır) tarafından düzenlenecektir.

 1. Konferansın amaç ve hedefleri
 2. li>
ol>

Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Dil Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Çevrimiçi Konferansı (bundan sonra Konferans olarak anılacaktır), anadillerin korunması ve geliştirilmesi, onların çok kültürlü eğitim ortamında işleyişi ve halkların dilsel ve kültürel mirasına değer verici bir tutumun oluşturulmasıyla ilgili güncel konuları tartışmak amacıyla düzenleniyor.

Konferansın hedefleri:

– Ana dillerin konumunun geliştirilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi konusunda farklı kültür ve milletlerin temsilcileri için iletişim ve etkileşim koşullarının oluşturulması, kültürlerarası iletişim bağlamında onların kimliklerinin korunması;

– Halkların kültürel, tarihi, ulusal mirası hakkındaki bilgilerin öğrenci gençler arasında yaygınlaşması ve yayılması için koşullar oluşturmak;

– Anadillerin korunması ve geliştirilmesinin etkinliğini artırmayı amaçlayan eğitim ve öğretim sürecinin organizasyonunda yenilikçi eğitim çözümlerinin tartışılması;

– Anadillerin korunması ve geliştirilmesine yönelik önlemlerin uygunluğunun tartışılması, halkların dilsel ve kültürel mirasına değer veren bir tutumun oluşturulması.

 1. Konferans katılımcıları
 2. li>
ol>

Konferansa aşağıdakiler katılabilirler:

– Şehir ve ilçe eğitim müdürlükleri ve metodolojik hizmet uzmanları ve metodolojistleri;

– Eğitim kurumlarının müdürleri ve yardımcıları;

– Eğitim kurumlarının öğretim kadrosu (pedagoglar, sınıf öğretmenleri, sosyal pedagoglar, psikolog pedagoglar, okul öncesi eğitim kurumlarının pedagogları, ek eğitim pedagogları), üniversite öğretim üyeleri ve yöneticileri, doktora öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, ayrıca çağdaş eğitimin sorunlarına profesyonel ilgi duyan kamusal figürler ve kişiler.

Konferansa katılım bireysel veya toplu olabilir (en fazla üç yazar).

 1. Konferansın tarihi ve gerçekleştirilme düzeni
 2. li>
ol>

4.1. Konferans 25-27 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

4.2. Konferans konuları:

- Anadillerin, dil planlamasının ve mevzuatın geliştirilmesi için beklentiler;

- Anadillerin desteklenmesi, korunması ve geliştirilmesine ilişkin devlet politikası;

- Karşılaştırmalı tarihsel ve karşılaştırmalı dil çalışması;

- Anadiller alanında temel araştırma;

- Rusya ve dünyadaki diller arası etkileşimlerin teorik sorunları;

- Çağdaş çok kültürlülükte dilsel kimlik

- Dünyanın dilsel resmi ve kültürlerarası iletişim sorunları;

- Filoloji ve eğitimde bilgi teknolojisi;

- Anadil öğretmenlerinin eğitim ve mesleki gelişim sorunları;

- Vatanseverlik, hoşgörü, kültürlerin anlaşılması ve nüfuz etmesi için çaba gösterilmesi, bölgesel etnokültürel koşullarda ana dillerin korunması ve geliştirilmesi vb.

4.3. Konferansa hazırlık ve organizasyon, Bakan tarafından onaylanan Bakanlık ve Enstitü çalışanlarından oluşan organizasyon komitesi tarafından gerçekleştirilir.

Organizasyon komitesi aşağıdakileri yerine getirir:

- Bildirilerin kabul edilmesi ve kaydı;

- Bilimsel ve uygulamalı konferans programının oluşturulması;

- Bildirilerin Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak seçilmesi;

- Konferansın sonuçlarının analizi;

- Konferansa bildiri gönderen katılımcılara sertifika verilmesi.

Konferans dilleri: Rusça ve Çerkesçe.

 1. Bildiri gönderme ve kayıt düzeni
 2. li>
ol>

Konferansa bildiriler ve katılım başvurusu 20 Mart 2021’e kadar Enstitüde organizasyon komitesine ibraz edilir:

- Enstitünün ipk-ra@yandex.ru e-postasına “BUK: Çok Kültürlü Eğitim Ortamında Dil Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi” işaretiyle;

- Bildiri, belirtilen e-postayla ekli dosya (bildiri, başvuru) şeklinde gönderilmeli.

5.2. Sunulan çalışmalar, Konferansın konusunu ortaya koymalı, teorik ve pratik öneme sahip olmalı. Materyal, güzel ve mantıklı bir şekilde sunulmuş olmalı.

 1. Bildiri kriterleri
 2. li>
ol>

- Önerilen konuya uygunluk;

- Güncellik;

- Konunun, amaçların ve hedeflerin beyanının somutluğu;

- Sunum sürecinde sunumun tutarlı olması, çalışmanın düzeni ve sonuçlarını takdim etme kültürü;

- Gerekçeli bir bakış açısının bulundurulması, çalışmada yaratıcılık;

- Bilimsel sunum tarzı;

- Konunun eksiksizliği, sonuçların geçerliliği;

- Çalışma deneyiminin ve materyallerin pratik öneminin yansıması;

- Materyallerin tasarımında şartlara uygunluk.

 1. Materyallerin tasarımı ve konferansa katılım şartları
 2. li>
ol>

Materyalleri aşağıdaki gereksinimlere göre hazırlanır:

 1. Materyalin başlığı büyük harflerle, yarı koyu, ortalanmış, tireleme yapılmadan yazılmalı, başlığın sonuna nokta konulmamalıdır;
 2. Alttaki satırda: yazarın adı ve soyadı, görevi;
 3. Bir sonraki satırda: eğitim kurumunun unvanı;
 4. Yazar, metni sunmadan önce Rusça olarak kısa bir açıklama ve Anahtar kelimeler (en fazla 10) vermelidir. 500 karakterden uzun olmayan bir ek açıklamanın metni şunları içermelidir: amaç, araştırma hedefleri, özet.
 5. Ardından, sunulan metnin tamamı aşağıdaki şartlara göre yazılır:
ol>

- Bildiri Word’de yazılmalı;

- Bildir, 3 ile 6 sayfa arasında olmalı;

- Kenar boşlukları: üst - 2 cm, alt - 2 cm, sağ - 3 cm, sol - 1,5 cm.

- Yazı tipi - Times New Roman, boyut - 14.

- Satır aralığı - bir buçuk.

- Kullanılan literatür listesi alfabetik sıraya göre olmalıdır (bildiri metninde parantez içinde sıra numarası ve kaynağın sayfası verilmeli).

Belirtilen gereksinimleri karşılamayan bildirilerin yayınlanmasına izin verilmez. Tüm bildiriler intihal açısından kontrol edilir. Bildirinin orijinalliği en az% 50 olmalıdır.

 1. Özet
 2. li>
ol>

Tüm gereksinimleri karşılayan bildiriler, Konferansın ardından elektronik kitapta yayınlanacaktır.

Konferans katılımcılarına, bildirisinin bilimsel bir yayında yayınlandığını onaylayan sertifika verilir.

 

Konferans koordinatörleri:

Shorova Zhanna Kazbekovna – Adıgey Cumhuriyeti “Adıgey Cumhuriyeti İleri Eğitim Enstitüsü” Ek Mesleki Eğitim Devlet Kurumu Bilimsel ve Yenilikçi Faaliyetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı - 8 (918) 424 53 17.

Ninukhu Nuriet Slavovna - Adıgey Cumhuriyeti “Adıgey Cumhuriyeti İleri Eğitim Enstitüsü” Ek Mesleki Eğitim Devlet Kurumu Okul Öncesi, İlköğretim, Ek, Mesleki Eğitim ve Eğitim Çalışmaları Bölümü Başkanı - 8 (960) -436-96-58

 

Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanının

12.02.2021 tarih 236 no’lu kararı Eki


nanKaffed

Share