KAFFED Yönetim Kurulu Toplandı

21 Şubat akşamı yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 23 Şubat Çeçen-İnguş Sürgünü’nün 77. Yılı nedeniyle yayınlanacak afiş ve metinler gözden geçirilerek bir canlı yayın planlaması yapıldı. Yönetim Kurulu üyesi Şahin Sayılgan konuyla ilgili yetkilendirildi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için planlama yapıldı. Kadın Katılımı Çalıştayı sonuç bildirgesi ve raporlarının bu tarihe kadar hazırlanması ve bir canlı yayın yapılması önerisi benimsendi.
14 Mart Adıge Dil Günü için planlamalar yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Anadili Komisyonu Koordinatörü Adnan Arslan bilgi verdi.


Genel Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay koordinasyonunda 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 157. Yılı için çalışacak komisyon görüşlerini aktardı.


KAFFED Tüzüğündeki yapılması gereken değişiklikler ile ilgili gelen öneriler hakkında bilgi veren yönetim kurulu üyesi Mustafa Aziz Özbek, 25 Şubat’ta öneri gönderme süresinin dolacağını, ilgili komisyonun gelen önerileri kendi içerisinde değerlendirerek Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu’nun görüşüne sunacağını ifade etti.


nanKaffed

Share