KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı

Federasyonumuz uygulanmakta olan Stratejik Plan kapsamında kurumlarımızda kadın katılımının artırılması hedefine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda planlanan 1. Kadın Katılımı Çalıştayı pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Kadın Katılımını Artırma Çalıştayında siyasetçiler, akademisyenler, sanatçılar, farklı sivil toplum örgütlerinde görev alan kadınlar tecrübe paylaşımı yaptılar.

Kadın Katılımı Komisyonu üyesi Oya Hansu Çolak açılış konuşmasında; kadınların toplumsal kimlik ve statü arayışının günümüzde de sürdüğünü; Çalıştay içeriğinin geleceğe umutla bakmamızı sağlayan birçok şeyi kapsadığını ve Xabze mesajını taşıyan kadının barışın simgesi olduğunu vurguladı.

KAFFED Başkanı Yıldız Şekerci çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Stratejik Plan çalışmasında kadın katılımının güçlendirilmesinin toplumun genel bir talebi olarak ortaya çıktığını hatırlatarak; bu talepler sonucu “kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması” nın kurumsal bir vizyona dönüştüğünü belirtti.

Yıldız Şekerci, kadın katılımının sadece kendi derneklerimizde ve federasyonumuz ile sınırlı olarak ele alınmaması gerektiğini, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketlerinde kadınlarımızın daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

Şekerci; “Federasyonumuzun toplumumuzda ve kurumlarımızda hak savunuculuğu anlayışının gelişmesine yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmaları bulunmaktadır. Bu çerçevede kadın haklarına ve kadın katılımına da özel bir önem vermekteyiz. Hala yapılması gereken birçok çalışmanın olduğunun da bilincindeyiz. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

2017 yılında KAFFED Genel Kurulunun, Federasyon tüzüğünde değişikliğe giderek üçte bir cinsiyet kotası hükmü koyduğunu hatırlatan Şekerci, ancak kurumların üye ve delege listelerinde kadın oranının artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Şekerci; “Tüm alanlarda olduğu gibi kadın katılımı konusunda da, kimliğimizin temel direkleri arasında yer alan Xabzemize uygun şekilde karşılıklı saygı ve düzgün bir üslup ile konuyu ele alıp sorunları analiz ederek akılcı ve toplum yararına çözümler geliştirmeye çalışacağız. Toplumsal yaşamımızın anayasası olan Xabzemizin kadın katılımına ilişkin geliştirilmesi gereken yönleri varsa, tıpkı anayasaların nasıl değiştirileceğinin yolunun yine anayasalarda belirtildiği gibi, bu hususların da Xabze çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Başta genç kızlarımız olmak üzere kadını-erkeği ile tüm toplumumuzun çalıştaydan güçlenerek ve fikren zenginleşerek çıkmasını diliyorum. Kadınlarımız, bir ayakları kendi derneklerimizde bir ayakları ise hayatın her alanında, toplumumuza ve dünyamıza katkı vermeye devam edeceklerdir. Dil, kültür, kimlik, yaşam, barış ve huzur kadın katılımı olmaksızın tam anlamıyla ne korunabilir ne de geliştirilebilir. Genç kızlarımıza ve kadınlarımıza da bir çağrıda bulunuyorum: hem derneklerimizde hem de hayatın her alanında daha aktif olun” çağırısıyla konuşmasını tamamladı.

Dört oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın birinci gününde Oya Hansu Çolak moderatörlüğündeki ilk oturumda “Mitolojide Çerkes Kadını” konulu sunumu Nart Destanlarının çevirisini yaparak Türkçe’ye kazandıran Emel Bezek, “Tarihten Günümüze Anavatanımızda Kadının Toplumsal Rolü” konulu sunumu Adıgey Üniversitesi Adıge Dili ve Edebiyatı Bölümü hocalarından Doç. Unarokova Mira, “Diasporada Çerkes Kadını ve Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” konulu sunumu ise akademisyen Zeynep Elmas Aslan yaptı.

İlgili linkten oturumu yeniden izleyebilirsiniz; 

https://www.youtube.com/watch?v=TOjQwYkf83c&t=4479sstrong> 

p>

Çalıştayın öğleden sonra Ömer Atalar moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Örgütlenmemizde Kadın Katılımı” başlıklı ikinci oturumuna 2011 yılında 29 kadın ile yapılan ilk KAFFED Kadın Çalıştayının organizatörlerinden Handan Demiröz’ün hitabı ile başlandı. Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı iken 2017 yılında gerçekleştirdikleri “Sosyal, Ekonomik ve Politik Yaşamda Çerkes Kadınları” Çalıştayına ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini Aysel Ateş aktardı. Daha sonra Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz ve Bursa Kafkas Kültür derneği Eski Başkanı Filiz Çelik tecrübelerini paylaştı. Kadınların haklarını aramaları ve talepkâr olmaları gerektiği vurgulandı. Oturumun Forum bölümüne ise derneklerde emektar kadınlar alfabetik sırayla, kadın kimlikleri ile karşılaştıkları olumlu ve olumsuz gözlemlerini paylaştılar. Bu bölüme toplam 54 kadın katıldı.

İlgili linkten oturumu yeniden izleyebilirsiniz; 

https://www.youtube.com/watch?v=p03jY_4xxTQ&t=5s strong>

p>

İlk günkü programın sonunda Ankara, İstanbul ve Kayseri Derneklerinin KAFFED organizasyonu ile gerçekleştirdiği Nartların Mirası El Sanatları Sergisi çevrimçi yayınlandı.

Çalıştayın ikinci gününde ilk oturum “Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk” başlığı ile yapıldı. Prof. Dr. Sevda Alankuş’un kolaylaştırıcı olarak bulunduğu oturumda Prof. Dr. Sima Nart,  Dr. Jade Cemre Erciyes ve Av. Ferit Atalay çalışmalarını paylaştı, görüşlerini ifade ederek, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Katılımcılar programda anavatanlarda ve Türkiye’de kadın gerçeğine dair araştırma sonuçlarını paylaştılar. Kadın meselesini toplumsal cinsiyet ve eşitlik kavramı bağlamında tartıştılar. Kadına yönelik şiddeti önlemede İstanbul Sözleşmesi ve hukuken yapılabilecekleri aktardılar.

İlgili linkten oturumu yeniden izleyebilirsiniz;  

https://www.youtube.com/watch?v=eko4SM4s_uk strong>

p>

Öğleden sonra yapılan son oturumda ise konu “Kadınlarımızın Siyasete Katılımı” oldu. Av. Nejan Nart Ünver’in kolaylaştırıcı olarak bulunduğu oturumda kadınların karar mekanizmalarına ve özellikle siyasal mekanizmalara katılımı alanında Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Hülya Atçı Nergis ile yerel yönetimlerde kimliğimizi başarı ile taşıyan KAFFED Yönetim Kurulu üyesi Sevinç Baykan Özden tecrübelerini paylaşarak, soruları yanıtladılar.  

İlgili linkten oturumu yeniden izleyebilirsiniz; 

https://www.youtube.com/watch?v=FrRWXOfQ1hk&t=99sstrong> 

p>

Çalıştay’da Ürdün, Amerika, Almanya, İsrail’in yanında anavatan Kuzey Kafkasya ve Abhazya’dan katılımcıların gönderdikleri 9 video mesaj yayınlandı.

İlgili linkten video mesajları dinleyebilirsiniz; 

https://www.youtube.com/watch?v=uYJhO5JLXig&t=1516s strong>

p>

Çalıştayın sonunda geniş katılımlı bir Forum yapıldı. KAFFED Yönetim Kurulu üyesi Filiz Çelik’in kolaylaştırıcı olarak görev aldığı forumda Çerkes kimliğinden ödün vermeden kendi alanında başarılı kadınlar söz aldı. Forum katılımcıları kurumların, örgütlerin temsilcisi olarak değil, bireysel başarıları dikkate alınarak davet edildiler. Bir kadın olarak kariyerlerinde karşılaştıkları sorunlar ve engeller, Sivil Toplum Örgütlerinde kendilerine ve diğer kadınlarına dair yaşadıkları engelleri, Çerkes örgütlerinde katın katılımı artırma konusunda önerilerini dile getirdiler. Forumun başlangıcında Suzan Arı, bir video mesaj ile izleyicilere seslendi. Daha sonra örgütlerdeki çalışmaları ile öne çıkan kadınlardan Günsel Avcı, Afitap Altan ve 25 kadın görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.  Bu bölüme 38 kadın davet edilmişti ancak bazı teknik sorunlar nedeniyle tüm davetliler katılamadı.   

https://www.youtube.com/watch?v=rtoXSku2sBc&t=76sstrong>

p>

Çalıştayın kapanış konuşmasını KAFFED Kadın Katılımı Komisyonu Koordinatörü Sevinç Baykan Özden yaptı. Sevinç Baykan Özden, iki gün boyunca çalıştayı takip edenlere, görüş ve önerileri ile katkı veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kadın katılımının bir lütuf değil hak olduğunu vurgulayan Sevinç Baykan Özden, “Kürsülerden salonlarımıza her bakışımızda kadın katılımının daha da arttığını göreceğimiz; salonlarımızın kürsülerinde ise daha çok kadınımızı görebileceğimiz; bunun bir lütuf değil hak olduğuna; olması gerekenin bu olduğuna ilişkin toplumsal mutabakatımızın genişleyeceği bir geleceğe doğru daha önce atılan adımlara güçlü adımlar eklemiş olduk bu hafta sonunda” dedi.

İki günlük çevrimiçi Kadın Katılımı Çalıştayı Şinah’o Betül Bilgin’in konseri ile sona erdi.


nanKaffed

Share