Kadın Katılımı Çalıştayı

Federasyonumuz ve üye derneklerimiz, kurumsal ve toplumsal çalışmalara ve mekanizmalara kadın katılımının güçlendirilmesi amacıyla son yıllarda yoğunlaşan bir çaba içerisindedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantılarının yanı sıra farklı vesileler ile konu gündeme getirilerek tartışılmıştır. Bu çalışmalar sonucu 2017 yılında Genel Kurulumuz, Federasyon tüzüğümüzde değişikliğe giderek üçte bir cinsiyet kotası hükmünü koymuştur. 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da ilk kadın Genel Başkan olarak Yıldız Şekerci seçilmiştir. Toplumsal çalışmalarımızda ve kurumsal mekanizmalarımızda kadın katılımının artırılması Federasyonumuzun öncelikli gündemleri arasında olmayı sürdürmektedir.

 

Bu dönem ilkini bileşenlerimizin temsilcilerinin de katkıları ile hazırlayarak yayınladığımız Stratejik Planımızda kurumsal vizyonlarımız arasında “kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması” da yer almaktadır. Plan hazırlık sürecinde yapılan analizlerde katılımcılar “anaerkil toplum yapımıza rağmen kadınlarımızın geride kalmasını” zayıf yanlarımız arasında zikrederken “kadınlarımızın örgütlerimizde öne çıkmaya başlamasını” da güçlü yanlarımız arasında belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri ve talepleri doğrultusunda “Kadın katılımının artırılması” bir stratejik hedef olarak plana dahil edilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketlerinde kadınlarımızın daha fazla yer almaları da Stratejik Planımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Yine Stratejik Planımızın “Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, yerel yönetimler ve diğer siyasi mekanizmalarda adil temsili için çalışılması” hedefinin önemli bir bileşeni, siyasete kadınlarımızın kimliğimizi temsilen sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmak üzere katılımlarının artırılmasıdır.

 

Bu stratejik hedef doğrultusunda geniş katılımlı bir çalıştayın Eylül 2020 de bir konaklama tesisinde 2 gün olarak gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar pandemi önlemleri nedeni ile online bir toplantıya çevrilmiştir.  Kadınlarımızın karar mekanizmalarımızda, kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer almasını teşvik edecek politikaları oluşturmak üzere düzenlediğimiz Kadın Katılımı Çalıştayımızı 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Çalıştay oturumları canlı olarak yayınlanacaktır.

 

Bütün toplumsal çalışmalarımızda olduğu gibi bu alanda da kadınlarımızı, erkeklerimizi, büyüklerimizi ve gençlerimizi kendi demokratik çözüm önerileri ve bakış açıları ile çalıştayımıza katkı vermeye davet ediyoruz. Demokratik tartışma ve iş birliği zemininde kendi fikirlerimizi ifade ederken farklı fikirleri de dinleyerek ortak çözüm önerileri geliştirebileceğimize; bu önerileri Federasyonumuz ve üye derneklerimiz bünyesinde elbirliği ile hayata geçirebileceğimize güvenimiz tamdır. Çalıştay süresince gündeme getirilecek bilgi, görüş ve öneriler bir rapor ile Federasyonumuz Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu’na sunularak faaliyetlere yansıtılacaktır.

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

p>

Tarih: 13-14 Şubat 2021 

Çalıştay Canlı Yayın Linkleri :

p>

KAFFED Facebook Hesabı : https://www.facebook.com/Kafkas.Dernekleri.Federasyonu/span>

p>

KAFFED Youtube Hesabı  : https://www.youtube.com/kafkasderneklerifederasyonuspan>

p>

p>

p>

1.GÜN – 13 Şubat 2021

p>

Açılış Konuşmaları

Saat 10:30 – 10:45

Oya Hansu Çolak, KAFFED YK Üyesi

Yıldız Şekerci, KAFFED Genel Başkanı

 

1. Oturum        : Mitolojiden Günümüze Çerkes Kadını

p>

Saat 10:45-12:30 

 

Konuşmacılar                      : strong>

p>

Emel Bezek                        - Mitolojide Çerkes Kadını

p>

Doç. Dr. Mır Unarokova      - Tarihten Günümüze Anavatanımızda Çerkes Kadını 

p>

Elmas Zeynep Arslan          - Diasporada Çerkes Kadını ve Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti

p>

Kolaylaştırıcı                         : Oya Hansu Çolakem>

p>

2. Oturum      : Örgütlenmemizde Kadın Katılımıstrong>

p>

Saat 14:00 - 17:00 

 

Konuşmacılar          strong>            :

p>

Aysel Ateş                            - Adana Çerkes Kültür Derneği eski Başkanı

p>

Filiz Çelik                              - Bursa Çerkes Kültür Derneği eski Başkanı ve Kaffed YK Üyesi

p>

Handan Demiröz                  - KAFFED eski YK Üyesi

p>

Nesrin Alpan                        - Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı ve KAFFED YK Üyesi

p>

Rahşan Erdoğan Yılmaz       - Samsun Çerkes Derneği Başkanı ve KAFFED eski YK Üyesi

p>

Konuşmacıların sunuşlarından sonra Üye Derneklerimizin bildirmiş olduğu mevcut ve önceki dönem kadın yöneticilerimiz de görüş ve önerilerini paylaşacaklar.

p>

Kolaylaştırıcı                         : Ömer Atalarem>

p>

Saat 17:00                            El Sanatları Sergisi (Online/Çevrimiçi)em>strong>

p>

2. Gün – 14 Şubat 2021

p>

1. Oturum           : Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Hukuk

p>

Saat 10:00 – 11:00

 

Konuşmacılar                      :strong>

p>

 strong>

p>

Prof. Dr. Sima Nart             - Türkiye Diasporasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı

p>

Dr. Jade Cemre Erciyes      - Kafkasya ve Diasporada Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hareketleri

p>

Av. Ferit Atalay                   - Kadının Hukuk Karşısında Konumu

p>

Kolaylaştırıcı                       : Prof. Dr. Sevda Alankuşem>

p>

2. Oturum          : Kadınlarımızın Siyasete Katılımı        

p>

Saat 11:00 – 12:30

 

Konuşmacılar                      :strong>

p>

 strong>

p>

Nuray Karaoğlu                    - Kadın Adayları Destekleme Derneği

(Ka-Der) Başkanı

Hülya Atçı Nergis                  - Kayseri Milletvekili

Sevinç Baykan Özden           - Balıkesir-Karesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi ve Kaffed YK Üyesi

 

Kolaylaştırıcı                          : Av. Nejan Nart Ünver em>

p>

 

12:30 -13:30                        Şınaho Betül Bilgin Canlı Müzik Programı

13:30                                   Çalıştaya Gönderilen Video Mesajları

 

 

Forum

p>

Saat 14:00 – 17:00

 

Kolaylaştırıcı                       :  Filiz Çelik em>

p>

Farklı alanlardan kadınlarımızı temsilen foruma katılacak konuşmacılar, çalışma yürüttükleri alanlarda kadın kimlikleri ve etnik kimlikleri ile yaşadıkları tecrübeleri; örgütlenmemizde kadın katılımının artırılmasına ilişkin önerilerini birbirleri ile ve toplumumuzla paylaşacaklar. Zaman kısıtı nedeni ile bütün alanları ve bu alanlardaki bütün kadınlarımızı davet edememekten dolayı üzgünüz.

 

p>

p>

p>
nanKaffed

Share