Nart Akademi 2021 Yılı Seminerleri Başladı

Pandemi şartları nedeni ile yüz yüze yapılamayan ve online platformda sürdürülen seminerler, 2021 yılında da kimliğimiz, kültürümüz, tarihimiz, haklarımız ve örgütlü mücadelemize ilişkin konu başlıklarıyla devam ediyor.

p>

Nart Akademi 2021 yılı, birinci dönem programı, 28 Ocak 2021 Perşembe akşamı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit ASLAN öncülüğünde; derneklerimizden ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızdan gençlerimizin katılımları ile gerçekleşti.

p>

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Filiz ÇELİK tarafından yapılan sunuş konuşmasının ardından Doç. Dr. Cahit ASLAN, “Kimlik ve Etnisite” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. “Kimlik insani bir şeydir. Ne olduğumuzun algısıdır. Kim olmadığımızın da manifestosudur.” diyerek “ “Biz”i inşa ederken günümüzle geçmiş arasında bağ kurmaya çalışırız ve ortak belleğimiz bu şekilde gelişir” ifadelerine yer veren ASLAN, Türkiye bağlamında Kuzey Kafkasya Diasporası içinde bölünmenin bir faydası olmayacağını vurguladı. “Vatanımız ile bağımız kimliğimizin temel unsurlarındandır. Şükür ki bu bağımız halen güçlü. Bunu kaybettiğimiz ölçüde kimliğimizi de kaybederiz.” uyarısında bulunan Aslan, etnisite kavramını tanımlayarak baştanvar (primordial) ile araçsal (instrumental) unsurlarını açıkladı. ASLAN, “Davranışsal etnisitede erozyon gerçekleşirken ideolojik etnisite güçleniyor.” tespitini saha araştırmalarının bulguları ve örnekler ile açıkladı. Bu tespiti destekleyen katılımcılar gençlerimizin teknolojinin sağladığı olanaklardan da yararlanarak kimlik bilinçlerinin ve birbirleri ile dayanışmalarının geliştiği tespitinde bulundular. İkinci bölümde ise katılımcıların soru ve katkılarıyla seminer sona erdi.

p>

Nart Akademi Seminerleri gelecek ay yeni konu başlıkları ve konuklarıyla devam edecek.

Haber: Elif Nur Demirhan

p>

p>

{gallery}/haber/federasyon/2021/210128_Nart_Akademi{/gallery}

p>
nanKaffed

Share