Yeni Yıl Kutlama Videoları Yarışması (Хъохъу/Хъуэхъу)

Çerkes Geri Dönüş Örgütü (CRO) ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Çerkes Yeni Yılını kutlamak üzere diasporadaki genç Çerkesler için bir video yarışması düzenliyor.
Yarışmaya katılmak için Çerkes Yeni Yılının gelişini Çerkesçe olarak kutlayan bir "Хъохъу/Хъуэхъу" (kutlama konuşması) videosunu bize göndermeniz yeterlidir.
Yarışma koşullarına uygun videolar dünyadaki tüm Çerkesler ile paylaşılacak ve yarışmanın kazananları 250 ABD Doları ile ödüllendirilecektir.
Yarışma Koşulları:
- Yarışma 5-10 ve 11-14 olarak iki yaş grubu için düzenlenmektedir.
- Her yaş grubunda bir ödül verilecektir.
- Videolar en fazla 1 dakika olabilir.
- Videolar şu adrese e-posta ile gönderilmelidir:   info@croworld.comstrong>
div>
div>
- E-postaya yarışmaya katılan çocuğun adı, yaşı ve ikamet ettiği ülke eklenmelidir.
- Videoların 7 Mart 2021'den önce yukarıdaki e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Каффедым илъэсыкӀэм фэгъэхьыгъэ Адыгабзэ тхьэлъэӀу видео кӀако зэнэкъокъу зэхещэ.
Зэнэкъокъум шъухэлэжьэн фэшӀ илъэсыкӀэм фэгъэхьыгъэ Адыгабзэ ТхьэлъэӀу
видео тепхыщт видеом ыкӀахьыгъэр зы такъикъым блэшъумгъэкӀ.
Зэнэкъокъум фэшӀ къежъугъэхьыгъэ видеохэр Дунае псэу Адыгэхэм ядгъэлъэгъущт.
ТекӀоныгъэр къэзыхьыгъэ видео кӀакор зием 250 доллар шӀухьафтынэу еттыщт.

ЗЭНЭКЪОКЪУМ ИШАПХЪЭХЭР:

--зэнэкъокъур зыныбжь илъэс 5-10 рэ илъэс 11-14 сабыйхэм азфагу екӀокӀыщт.
---къутамэ тӀуми зыныбжь икъо хэлэжьагъэ сабыйхэм текӀоныгъэр
зыгъэхъагъэхэм зэфэшъхьафэу шӀухьафтынкӀэ агъэгушӀожьыщтых.
---видеохэр зы такъикъым тешъумгъашӀ.
---видеохэр мы почтэм къежъугъахь. info@croworld.comstrong>
---почтэм зэнэкъокъум хэлажьэрэ сабыим ицӀэ, иныбжь, зыдэпсэурэ хэкур къыкӀэшъутхэжь.
---видео почтэхэр 2021 гъэтхапэ 7 нэсэ къежъугъахь.
div>
div>

nanKaffed
Share