Yönetim Kurulumuz Seçmeli Anadili Dersleri Sürecini Değerlendirdi

Pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapılan Yönetim Kurulu toplantılarımızdan birini daha 11 Ocak 2021 günü gerçekleştirdik. Toplantıda, Seçmeli Anadili Ders Tercih Dönemi dolayısıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Tercih sisteminin çevrimiçi olmasının sağlayacağı avantajları kullanma konusunda Başkanlar Kurulu ile yapılan çalışmalar, sınıf açılma potansiyeli olan illerdeki derneklerimizin çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Süreç sonuna kadar derneklerimiz ve toplumumuzla birlikte hareket ederek azami tercih sayısına ulaşmak hedeflendi. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Anavatan kurumları ile ortaklaşa yürütülen anadili kursları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Kursların gelecekte de devam etmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Anavatan Üniversiteleri ile uzaktan eğitim alanında bazı projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi. Sürecin Kayseri ve Düzce Üniversiteleri ile birlikte yürütülmesi benimsendi.  

Anavatan’a vatandaşlık alarak dönüş yapmak için gerekli prosedürü açıklayan kanun Türkçeye çevrilerek KAFFED Web sayfasına yüklendi.

KAFFED Girişim İstihdam Komisyonunun son dönemde artan faaliyetleri değerlendirildi. KAFİAD ile birlikte geliştirilebilecek projeler, Anavatan ile ekonomik ilişkiler, veri tabanı kurulması ve bu iletişimin kalıcı hale getirilmesi için atılacak adımlar hakkında konuşuldu. KAFFED ile KAFİAD’ın bu konuda birlikte çalışması karara bağlandı.

Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verildi. Gençlerin hazırladığı Yönetmelik ve gençlerin katkıları değerlendirildi. KAFFED Gençlik Komisyonu, tüm bölgelerden gençler ile toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Nart Akademi’nin çalışmaları, yayınlanan akademik programın detayları, katılan gençlerin talepleri ve önerileri görüşüldü. Akademinin programının Anavatan’a dönüş yapmış gençlerin de dahil edilmesiyle 1 Ağustos Geri Dönenler Günü’ne kadar tamamlanması planlandı. Akademinin kendi içinde bir grupla kendi programını oluşturup ilerleyeceği bir yapıya dönüştürülmesi için çalışma yapılacak.

Çevrimiçi Dil ve Edebiyat Dergisi Diyane’nin yayınları görüşüldü. Çerkes Numune Mektebi’ni çevrimiçi olarak hayata geçirmek üzere alt yapı hazırlandı. Bu konudaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

KAFFED YouTube yayınları ve geri dönüşleri değerlendirildi. Yayınların çeşitlendirilerek sürdürülmesine karar verildi.

Stratejik Plan ile hedeflenen çalışmalardan biri olan Kadın Çalıştayının programı üzerinde konuşuldu. Federasyonumuzun ve üye derneklerimizin organlarının yanı sıra toplumsal tüm alanlarda kadın katılımının artırılması amacı ile KAFFED Yönetim Kurulu, üye derneklerin mevcut ve önceki dönem kadın yöneticileri ile Hukuk ve İnsan Hakları, Girişim ve İstihdam, Gençlik, Anadili, Nart Akademi; Otantik El Sanatları gibi alt komisyonlarda görev alan kadınların da katkılarının alınacağı bir planlama yapılıyor. Kadın Çalıştayının tarihi yakında ilan edilecek.


nanKaffed

Share