İnsan Hakları Güvence Altına Alınmalıdır

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin kabulünün yıldönümünde bir Dünya İnsan Hakları Gününe daha artan insan hakları sorunları ile giriyoruz. Ülkemizde, Kafkasya’da ve dünyada haklar ve özgürlükler alanında yaşanan ciddi sorunlar göz önüne alındığında evrensel düzeyde bir duyarlılık ve dayanışmaya ihtiyaç artarak devam etmektedir.

Asimilasyon, ret ve inkâr politikalarında AB reformları sürecinde başlayan iyileşme, sürecin duraksaması ile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Demokratik reform süreçlerinin katılımcı süreçler ile sağlıklı şekilde canlandırılmasını, politika ve uygulamalarda evrensel insan hakları normlarına dönülmesini talep ediyoruz.

Dünya İnsan Hakları Günü vesilesi ile, TRT Çerkes kanalının açılması; Kültür Bakanlığı bünyesinde bir Bakan Yardımcısının kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin korunması konusunda görevlendirilmesi; toplumumuzun yaşadığı şehirlerde yerel yönetimlerin kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri ve anavatanımızla ilişkilerimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına çifte vatandaşlık taleplerimizi kamuoyunun ve karar vericilerin dikkatine tekrar sunuyoruz.

Anavatanımızda da hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda önemli daralmalar yaşanıyor. Kafkasya’da sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve diasporadan vatanına geri dönenlere yönelik baskılara son verilmelidir. Çerkes aktivist ve sivil toplum yöneticilerinin örgütlenme ve ifade özgürlüklerine evrensel insan hakları standartlarına uygun şekilde saygı gösterilmeli, kolluk ve yargı baskısı ortadan kaldırılmalıdır. Bu çerçevede 11 Aralık 2020 tarihinde tekrar duruşması görülecek olan Xabze Xase (Xabze Derneği) Başkanı Martin Koçesoko ile ilgili baskı amaçlı uyuşturucu davasının en kısa sürede adil bir şekilde sonuçlanmasını talep ediyoruz.

Abhazya’nın dünya ile eşit ve adil ilişkiler kurması tanınmama ve ambargolar ile engellenmektedir. Aynı aileden bir kısmının Türkiye'de bir kısmının Abhazya'da yaşadığı gerçeği karşısında seyahat hürriyetine konulan bu kısıtlamalar acilen kaldırılmalı; Türkiye ve Abhazya toplumları arasındaki ilişkiler geliştirilmelidir.

Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftasının bütün dünyada barış ve huzura giden yolda adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor; halkımızı gerek kendi hakları gerekse evrensel insan hakları mücadelesi bağlamında aktif rol almaya çağırıyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

NOT: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni aşağıdaki bağlantılardan temin edebilirsiniz:

p>

div> div>
nanKaffed

Share