KAFFED “Martin Koçesoko’ya Adalet” Talebini Kazbek Kokov’a İletti

Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Xabze Xase (Xabze Derneği) adına Çerkes Dili, Kültürü ve Kimliğine ilişkin yürüttüğü çalışmalarla tanınan Martin Koçesoko’ya yöneltilen haksız suçlamalara karşı, göz altına alındığı 7 Haziran 2019 tarihinden bu yana çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hakkında iddianame hazırlanması ve 11 Ağustos 2020 tarihine ilk duruşma için gün verilmesinden sonra da yoğun bir şekilde avukatları ve yakınları ile diyalog içerisinde bu sürecin Martin Koçesoko lehine sonuçlanması için çalışıyoruz. 
 
Bu çerçevede; Federasyonumuz bugün Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kazbek Kokov’a dava sürecinin haksız ve hukuksuz niteliğine dikkati çeken resmi bir yazı ile başvurarak davanın yakından takip edilmesi; Martin Koçesoko’nun haksız ve kanunsuz bir şekilde yargılanmasının engellenmesi talep edilmiştir.
 
--------------------------
 
--------------------------------

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı

p>

Kokov K.V.’e

p>

Sayın Kazbek Valeryeviç!

 

Biz, Türkiye’de yaşayan Çerkes diasporası temsilcileri, tanınmış Çerkes toplum ve siyaset adamı Koçesokov Martin Huseynoviç aleyhinde yürütülen ceza davasının gidişatından duyduğumuz endişeyi tarafınıza bildirme mecburiyeti hissediyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla Martin Koçesokov’un uğradığı kovuşturma kanunsuzdur ve düzmece materyaller esas alınarak yürütülmektedir.  

Bunun en önemli nedeni, Martin Koçesokov’un Çerkes gençliğinin toplumsal faaliyetlerinde aktif şekilde rol alması, halkının hak ve çıkarlarını kararlı ve ilkesel bir şekilde savunmasıdır.

Koçesokov ana dili derslerinin seçmeli hale getirilmesi ile ilgili yasaya açıkça karşı çıkmış, yurt dışında yaşayan Çerkeslerin sorunlarını yerel yetkililerin ve Rusya Federasyonu organlarının dikkatine sunmuş, Cumhuriyetin ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarını gündeme taşımış, yerel iktidarın gerçek federalizm ilkesinden uzak adımlarını eleştirmiştir.

Martin Koçesokov’un defalarca belirttiği üzere, gözaltına alınmasından önce iktidar kurumlarının temsilcileri evine gelerek toplumsal faaliyetlerini azaltmasını, aksi takdirde başına sorunlar açılacağını söylemişlerdir.

Görüldüğü üzere yapılan bu görüşmeler temelsiz değildir. Martin Koçesokov bir ay geçmeden polis tarafından büyük miktarda uyuşturucu bulundurma suçundan gözaltına alınmıştır. Bildiğimiz kadarıyla gözaltına alındığı esnada hazır bulunan tanıklar sonradan Martin Koçesokov’un avukatlarının öğrendiğine göre benzer başka davalarda da defalarca tanık olarak kullanılmıştır. Dahası içlerinden biri Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 228. maddesine göre ceza almış birisidir. Tüm bu hususlar ve söz konusu maddeye dayandırılan benzer davalarda adet haline gelen sahtecilik göz önüne alındığında Martin Koçesokov davasının düzmece olduğuna dair şüphe kalmamaktadır.

Sayın Kazbek Valeryeviç, biz Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Çerkesler Rusya yasalarına göre Rusya Federasyonu’nda yaşayanların soydaşları sayılıyoruz ve tıpkı başka ülkelerde yaşayan Rus diasporasının temsilcileri gibi insani konularda ve tarihi vatanımızda meydana gelen olaylarla ilgili görüşlerimizi açıklamaya hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Sizin Rusya Federasyonu’na bağlı yönetimin ve yürütme erkinin Başkanı, Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nin en yetkili yöneticisi ve anayasasının garantörü, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olduğunuzu göz önünde bulundurarak, sizden Martin Koçesokov davasını yakından takip etmenizi ve bu kişinin haksız ve kanunsuz bir şekilde yargılanmasını engellemenizi önemle rica ederiz.

 

            Saygılarımızla,

            Yıldız Şekerci

            Genel Başkan

div>
nanKaffed

Share