İletişim Anketine İlişkin Açıklama

Son günlerde sosyal medyada tartışılan KAFFED Etkin İletişim Anket Alan Çalışması, stratejik planlama çalışmalarımızın bir parçası olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı da formda belirtildiği gibi “tüm dünyaya dağılmış olan insanımızın değişen dünya şartları ve teknolojik gelişmeler bağlamında daha iyi yardımlaşmasına, dayanışmasına ve etkili iletişimine katkı sağlamaktır”. 
 
Kurumsal platformlarımızda ve daha sonra da sosyal medyada tartışılan anket ile ilgili söylemlerin bir kısmının eksik bilgiden kaynaklandığı görülmüştür. Pilot denemeleri sırasında “mensup olunan boy” şeklinde sorulan soru gelen yanıtların amaca hizmet edecek sağlıklı bir veri seti oluşturmadığı görüldüğünden “Kuzey Kafkasya halklarından hangisine mensupsunuz?” şekline dönüştürülmüştür.
 
Yine pilot uygulamada görülen aksaklığın giderilmesi, anketin sonuçlarının teknik olarak hızlı değerlendirilmesi ve soruya uygun cevapların alınabilmesi amacı ile cevap şıkları da eklenmiştir. Cevap şıkları tartışmaya neden olduğu için daha sonra soru açık uçlu hale getirilmiş ve katılımcıların kendilerini tanımladıkları ifadelerin esas alınması kararlaştırılmıştır. 
 
Pilot denemeleri sırasında mensup olunan boy sorusuna verilen yanıtlara ilişkin verilere dair iç dokümanlarımızın yeterli açıklama eklenmeksizin kamuoyuna yansıtılması farklı algılara neden olmuştur.  
 
Federasyonumuz, Genel Kurulumuz, Yönetim Kurulumuz ve Başkanlar Kurulumuzun kararları doğrultusunda çoğulcu bir anlayışla Kuzey Kafkasya halklarının birlikte dayanışma içinde ortak çıkarlarımız doğrultusunda çalışma zemini olmaya devam etmektedir. Kurum içerisinde farklı görüşlerin olması bir zenginliktir.
 
Bu görüşlerin demokratik zeminde karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılması Tüzüğümüzün ve ilkelerimizin bir gereğidir.
 
Bu Anket Formu kavramlara ilişkin tartışmalara dair çözüm mekanizması ve zemini değildir. Çalışmanın amacı sadece etkin iletişimi ve dayanışmayı geliştirmektir. Bu doğrultuda anket çalışmamıza katkıda bulunanlara ve bulunacak olanlara teşekkür ediyoruz.
 
 
Anketin Linki: 
 
div>

nan



Kaffed
Share