KAFFED “21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgününün Yansımaları” Konulu Öykü Yarışması

Yarışmanın Son Başvuru Tarihi        : 10Mayıs 2020
div>
Yarışmanın  Konusu                         : 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgününün Yansımaları
div>
Yarışmanın Katılım Şekli                  : Mail yoluyla           
div>
Yarışmadaki Ksıtlar                          : Ülkemizdeki  30 yaş ve altındaki gençler katılabilir
div>
div>
 
Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklerken anavatan ile bağları kopmasın, hep güçlensin istiyoruz. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile toplumu oluşturan fertlerin sanatsal faaliyetlere ilgisi ve kültürel değerlere duyarlılığı, sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvencesidir. Bizim bu yapıyı oluşturmamızın yegane yolu ise gençlerden geçmektedir. Bu kapsamda,düzenlenecek olan bu yarışma ile gençlerimizin özgün yapıtlar ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, edebiyatımıza bu öyküleri kazandırma amacını taşıyoruz.
 
Öykü Yarışması Amacı : 
 
Çerkes Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
Genel olarak hedef kitle olan üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak,
Öykücülüğün genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin öykülerle yazılı hale ettirilmesini sağlamak,
Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.
 
Bu yarışma KAFFED tarafından, köklü sözlü bir anlatı geleneğine dayanan tarihimizin ve yaşananların genç kuşaklarca sürdürülmesini, yazı dilinin daha çok kullanılmasının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.
 
Öykü Yarışması Katılım Şartları :
 
Öykü yarışmasının konusu;  “21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgününün Yansımaları” dır.
 
Yarışmaya 30 yaş ve altı tüm gençler katılabilir.
Her kişi en fazla bir adet öykü ile katılabilecektir.
Öykü en fazla 2.500 (iki bin beş yüz) sözcükten oluşmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılan öyküler, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
 
Yarışmaya başvurular en geç 10 Mayıs 2020em> tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
div>
 
Başvurular malum süreç dolayısıyla elektronik ortamda KAFFED’in mail adresi info@kaffed.org üzerinden alınacaktır.
div>
 
KAFFED, derece alan veya almayan bütün yapıtları afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu yapıtların 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır ve gerekli gördüğü takdirde görsel/dijital/sanal ve basılı yayınlar aracılığıyla yayınlayabilir.
 
Yarışma sonucunda yayınlanmaya uygun bulunan ilk üç yapıt, Çerkes Hikayeleri Antolojisi’nde yer alacaktır. Yayımlanacak yapıtlara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 
Alıntı veya kopya olduğu saptanan yapıtlar ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 
Yarışma sonucu 21 Mayıs 2020em> günü açıklanacaktır.
div>
 
Seçici Kurul :
div>
 
Elbruz Aksoy 
Eda Tokuç Balbay 
Ayça Atçı 
Sinem Özkan
Filiz Çelik
 
Değerlendirme Şartları :
 
Kurul tarafından ilk üçe girecek yapıtların değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir;
Özgünlük
Kurgu
Üslup

nanKaffed
Share
Kafkas Halkları Konfederasyonu'nun İlk Başkanı Şenıbe Musa Yura Hayatını Kaybetti Previous post