Adıgey Cumhuriyetimizin Başkanı Sayın Kumpıl Murat’ ın Bayrak Günümüzle İlgili Mesajı

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо быракъ имаф

p>

 

Непэ мэфэкl дахэ хэтэгъэунэфыкIы - Адыгэ Республикэм икъэралыгъо быракъ имаф. Плlэнэбз уцышъом щэбзищ щызэблэдзыгъ, жъогъо пшlыкlутlур ахэмэ ашъхьагъ ыкlи зэкlэ адыгэхэм тызщыпсэурэ чlыпlэм емылъытыгъэу тилъэпкъ тамыгъ.
Тибыракъ тарихъ бай пылъ, лlэшlэгъухэм къахэкlи къытэнэсыжьыгъ. Тятэжъхэм ялlыблэнагъэ ишыхьат, непэрэ гъэхъагъэхэм тигъогогъу. Хэку гупсэм, лъэпкъым апае гушхоныгъэ тибыракъ къытхелъхьэ.

Блэкlыгъэм ыкlи неущрэ мафэм адыгэ быракъыр язэпхыныгъ. Илъэс 28 хъугъэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо тамыгъ. Лъэпкъым итарихъ быракъ республикэ тамыгъэу 1992 илъэсым зэраштэгъагъэм тырэгушхо. Сыд фэдэ тихэхъоныгъи, тигъэхъагъи ашъхьагъ щэбыбатэ, сыд фэдэ чlыпlэ тыкlуагъэми тэlэты.

Тиреспубликэ итамыгъэ шъхьаlэхэм ащыщэу тибыракъ Адыгеим ис лъэпкъхэм тапэкIи зыкlыныгъэ къахерэлъхь. Сыд фэдэ лъэныкъокlи хэхъоныгъэхэм ыкlи текlоныгъакlэхэм ренэу таферэщ!

 

Кумпыл Мурат
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхь
 

 

Adıgey Cumhuriyeti'nin  Bayrak Gününü

p>

Bugün güzel bir günü kutluyoruz - Adıgey Cumhuriyeti’nin Bayrak Gününü. Dört köşeli yeşil bayrağımızda, çapraz şekilde üç ok ve onun  üstünde de   12 yıldız  yer alır. Yaşadıkları yere bakmaksızın tüm Adıgelerin (Çerkeslerin) ulusal armasıdır.

Bayrağımızın zengin bir tarihi vardır.  Yüzyılların içinden gelerek  bize ulaşmıştır. Dedelerimizin kahramanlıklarının bir şahidi, günümüzdeki  kazanımlarımızın yoldaşıdır. Can vatanımız ve  halkımız adına bayrağımız   bize cesaret vermektedir.

Adıge Bayrağı, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayandır.  28 yıldır Adıgey Cumhuriyeti’nin devlet armasıdır. Halkımızın tarihi bayrağının, Cumhuriyetin bayrağı olarak kabul edilmesinden dolayı gururluyuz.  Her türlü gelişimimizin ve kazanımlarımızın üstünde dalgalanmakta, nereye gitsek de bayrağımızı kaldırmaktayız.

Cumhuriyetimizin temel sembollerinden olan bayrağımız, Adıgeyde yaşayan halklara, ileride de birlik-beraberlik  getirsin. Her açıdan  gelişmeye  ve yeni zaferlere daima bizi götürsün.

 

Kumpıl Murat

Adıgey Cumhuriyeti Başkanı

 

 


nanKaffed

Share