Rüzgarın Türküsü АДЫГЭ НЫПЫМ И МАФ

Antik çağlardan bu zamana dek toplumlar tarafından saygı duyulan, çeşitli manaları içinde barındıran, renk ve biçimi özel olarak tasarlanmışbir simge. 18. yüzyıllarda milliyetçiliğin yükselişiyle birlikte niteliği şekillenmeye başlamış, ancak 19. yüzyılda tanımını tamamlanmış; toprak üzerinde hakimiyet kuran devletlerin ‘egemenlik’ sembolü haline gelmiştir. Bağımsızlık sembolü, rüzgarın türküsü ‘bayrak’.

Çerkeslerde ‘insanın içinden gelen” anlamı taşıyan bayrak, tıpkı rüzgarda dalgalanan bir ağıt gibi. İlmek ilmek işlenenin, yalnızca topraklardaki yeşilliğin değil; toplumumuzun onur, şeref ve asaletinin tescilli belgesi. Uluslar için önemli bir yere sahip olan bayrak,  Kafkas diasporasında yaşayan milletler için hürriyetin adeta vücud bulmuş hali. Bu sebeptendir ki, kocaman bir “tutarsızlık salatası” içinde birbirini yiyen, vurdumduymaz tavırla hareket eden ve zorbalığı kendine arkadaş edinmiş kimselere bir direniş, bir meydan okuma. Tekerrür eden boğulmalara değil, sırtındaki soykırım yüküyle daha ileriye taşınacak eşsiz güzellikteki kültürün, maneviyatı yüksek değeri.

p>

Bugün Çerkes Bayrağı dünya üzerinde çoğu topraklarda ağıtlarını dalgalandırmasa da, 25 Nisan vatan evlatlarının saygı duruşunda durduğu nice günlerden biri. Tarih sayfalarından defalarca silinmeye çalışılan bayrak, bugün candan önce onuru önemseyenlerin dayanışma günü.

Kafkas dağlarının yeşillikleri, yaşayan halkın ocağı olurken, aynı zamanda bayrağın ana rengini oluşturan denge ve uyumun zemini olarak karşımıza çıkar.3 ok ise dönemin en yetenekli ve meşhur üç ailesini; Zaniko, Aytekçiko, Boleteko ailelerini nitelerken, sarı yıldızlar ise bütün yaşamlarını açık havada, güneş ile kardeş olarak yaşamış insanları resmeder. Gökyüzündeki yıldızlara bakarak uyuyan kahramanların yer aldığı 12 bölgeyi temsil eden 12 yıldız, derinlemesine indiğimizde mitolojik açıdan tarihte izler bırakmış bir toplumun göstergesidir.

Özetlemek gerekirse, bayrağımız altında birlik olan bizler rüzgara türkü yazmasını iyi bilen nesiller olarak kalacağız. Adıge Bayrak Günümüz kutlu olsun!

Bayrakları kara günlerde yüzümüzü örtmek için değil, bayram ettiğimiz günlerde, meydanlarda sallamak dileğiyle...

Unutulmamalıdır ki, ‘Ümit atadan kalma mirastır’ bizde.  

Sağlıkla, hürriyetle kalın…

                                                                                 

                                                                             

p>
nanMelboh Elifnur Demirhan

Share