Kamuoyuna

Federasyonumuzun 24.11.2019 tarihinde yapılan 9. Olağan Genel Kurulunda verilen bir önerge ile 6 (Altı) Ay içerisinde Tüzük Çalıştayı düzenlenmesi Kararı alınarak Yönetim Kuruluna görev verilmişti.
div>
 
Karar gereğince Yönetim Kurulumuzca oluşturulan Tüzük Komisyonumuz tarafından hazırlanan çalışma takvimi benimsenerek uygulamaya konulmuştu. Bu takvime göre, Nisan ayı içerisinde bir Küzük Çalıştayı, 20 Aralık 2020’de ise Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapılacaktı.
 
Ancak, dünyayı etkileyen Covid-19 Pandemisinin yayılmasının önlenmesi tedbirleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığının yayınladığı Genelge ile çok katılımlı toplantıların yapılması yasaklandığından öngörülen takvimi uygulama olanağı kalmamıştır. 
 
Toplantı tarihleri, Covid-19 Pandemi tedbirlerinin kaldırılması sonrasında yeniden değerlendirilerek, ilan edilecektir. 
 
Bilgilerinize sunarız.

nanKaffed
Share