Rusya Federasyonu Gündemindeki Anayasa Değişiklikleri

Rusya Federasyonu Meclisi tarafından onaylanan ve 22 Nisan 2020’de halk oylamasına sunulacak olan Rusya Federasyonu Anayasa maddeleri, Nalçik te bulunan KAFFED Heyetinin temaslarında önemli gündem konusu.
Söz konusu Anayasa Değişikliği Tasarısı Rusya Federasyonu’nun mevcut anayasasında önemli değişiklikler yapacak. Tasarı, özellikle devlet dilinin Rusça olarak belirtilmesi ve Rus halkının, Federasyona bağlı diğer halklardan öne çıkarılarak "kurucu-halk" olarak nitelendirilmesi sebebiyle uzmanlar, insan hakları savunucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştiriliyor.
Kabardey - Balkar Cumhuriyeti’nde bulunan KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kabardey Balkar Çalışma Grubu Üyeleri konuyla ilgili çeşitli temaslarda bulunuyor.
Heyetimiz, insan hakları alanında çalışmaları ile bilinen toplum önderleriyle de bir araya gelecek.
Anayasa değişikliklerine ilişkin çekincelerimiz Genel Başkan Yıldız Şekerci tarafından Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Toplantısı’nın gündemine de taşınacak..

nanKaffed
Share