KAFFED Ankara’da Basın Açıklaması Yaptı

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci tarafından, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un Söylemine İlişkin okunan basın açıklamasının tam metnini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sputnik haber ajansı 13 Şubat günü Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Suriye’deki güncel gelişmelerle ilgili bir röportaj yaptı. Bu röportajda Büyükelçi Yerhov, İdlib sorunu ile hiçbir ilgisi yokken Çerkeslerle ilgili tarihi gerçeklere aykırı ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştır.

Büyükelçi Yerhov’un , Çerkesleri “akınlar, cinayetler, yağmacılıklar ve köle ticareti” ile geçinen bir toplum olarak göstermesi, anavatanlarından topyekûn sürgün edilmelerini bu gerekçe ile savunması ve yaşanan trajediyi “güzel efsane” olarak tanımlaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Tarihçiler tarafından açıkça ortaya konulduğu gibi Çerkesler yüzyıldan fazla süren bir direnişten sonra 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile anavatanlarından koparıldı. Bugün diaspora ülkelerinde anavatandan daha fazla Çerkesin yaşamasının nedeni bu etnik temizliktir.

1994 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin “Kafkas halkları özgürlüklerini, vatanlarını ve kültürlerini korumak için kahramanca savaştılar. Vatanlarından sürülen bu halkın tarihi anavatanlarına dönüşü konusunu, tarihi ve insani bir problem olarak çözmek zorundayız” diyerek sürgün gerçeğini ve sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini kabul etmişti. Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Cumhuriyetlerimizin Parlamentolarında da bu tarihi gerçekliği tanıyan kararlar alınmıştır.

Biz vatan savunması sırasında maruz bırakıldığımız vahşeti, sürgün yollarında çektiğimiz acıları kendi dedelerimizden, ninelerimizden dinledik. Olan biten her şey toplumsal hafızamızda tazeliğini koruyor.

Büyükelçi Yerhov da aslında bu gerçeği dile getirmekte, bütün bir halkın ülkesinden sürgün edildiğini kabul etmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, bir halkın topyekûn ülkesinden sürgün edilmesine uluslararası hukukta etnik temizlik denilir, bu bir insanlık suçudur.

Tüm bu acılara ve haksızlıklara karşın, Çerkesler intikam değil, adalet istiyor, sorunlara şiddet ile değil, diyalog ile çözüm arıyorlar.

Bu doğrultuda Başkanlar Kurulumuzda ve Yönetim Kurulumuzda yaptığımız istişareler sonucu, diplomasiye bir şans vermek ve konuya ilişkin özür mahiyetinde bir açıklama yapılmasını talep etmek üzere Büyükelçi Yerhov ile görüşmeye karar verdik.

Büyükelçi Yerhov ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü KAFFED Heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmede; bu ifadelerin hem kurumumuz bünyesinde, hem de tüm dünya Çerkesleri nezdinde infiale neden olduğunu belirterek bir düzeltme ve özür yayınlamaları gerektiğini belirttik.

Görüşmede Büyükelçiliğin röportajı savunan bütün tezlerine gerekli yanıtlar verildi. Görüşme sonrasında, Büyükelçilik tarafından yayınlanan açıklama metni, talebimiz olan ve halkımızın beklediği bir özür içermediği gibi, “demecin ana mesajının Çerkes dostları tarafından yanlış anlaşıldığını” iddia etmektedir.

Yanlış anlaşılan bir şey yoktur.

Hiçbir halkın bir daha soykırım ve sürgün yaşamaması için, acıların tekrarlanmaması için yapılan tarihsel haksızlıkların kabul edilmesi gereklidir. Tarihsel gerçekler çarpıtılarak bütün bir halkın anavatanından sürgün edilmesi hiçbir şekilde önemsizleştirilemez.

Tarihsel haksızlıkların tanınmaması, yaşanan acıları devam ettirir. Tarihsel haksızlıkların kabul edilmemesi, yeni insanlık trajedilerine yol açar.

Büyükelçi Yerhov, röportajında anavatanda kalan Çerkeslerin de Rusya ve Sovyetler Birliği’nin diğer halklarıyla birlikte farklı nedenlerle acı çektiğini kabul etmektedir. Doğrudur, eğer Çerkeslerin yaşadığı sürgün ve soykırımla zamanında yüzleşilseydi, bugün 76. Yılında anmakta olduğumuz Çeçen-İnguş ve diğer Kuzey Kafkasya Halkların sürgünü de yaşanmayacaktı. 23 Şubat 1944’te başlayan ve üç günde binlerce can kaybının yaşandığı sürgün, Çeçen-İnguş halkının tarihindeki en büyük felaketlerden biridir.

p>

Büyükelçi Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye, ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği konularına katkı vermeye çalışmalıdır.

Halkların barış ve huzur içerisinde yaşaması tüm tarafların çıkarınadır ve tüm yetkililer sorumluluk bilinci içerisinde bu doğrultuda gayret göstermelidir.

Bunun için Çerkeslerin acısını yüreğinde hisseden herkes adına burada bir araya geldik.

Bugün Büyükelçi Yerhov’dan Çerkesler ile ilgili sarf ettiği sözleri geri alıp, sürgün ve soykırıma uğramış olan Çerkeslerden özür dilemesini bekliyoruz. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Çerkes sürgün ve soykırımının kabul edilmesini, çifte vatandaşlık ve dönüş hakkının tanınmasını talep ediyoruz.

 

Dün yaptıklarınız için Özür Dileyin

p>

Bugün söyledikleriniz için Özür Dileyin

p>

Toprağında doğmayan her bebeğimizden Özür Dileyin

p>

Vatanıma götürün beni diyerek son nefesini veren son dileklerini yerine getiremediğimiz tüm ninelerimizden, dedelerimizden ÖZÜR DİLEYİN

p>

 

{gallery}/haber/federasyon/2020/200223_Basin_Aciklamasi_Yerhov{/gallery}

p>
nanKaffed

Share