Birlikte Daha Güçlüyüz

 
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Gençlik Çalıştayı’na, Düzce Üniversitesi Kafkas Halk Dansları, Şarkıları ve Müzikleri Topluluğu’nu (DÜKAF) temsilen katıldım. KAFFED tarafından 80’e yakın gencin ağırlanması ve önerilerinin alınması çok önemliydi.
 
Kültürümüzde gençlerin geri planda kaldığı, tüm sözün büyüklerde olduğunu düşünülecek olursa yeni nesile söz hakkı vererek gelişen değişen dünyayı anlamak, yok olmak gibi acı bir gerçekle karşı karşıya kalan bizler için yapılması gereken en doğru hamlelerden biriydi. Bunun için KAFFED e çok teşekkür ederim. 
 
Öncelikle araştırma sunumlarıyla başlayan Çalıştay’da en önemli sorunumuzun dil olduğu aşikardı. Dilimiz, kültürümüzü geçmişten geleceğe ileten en önemli araçtır. Dili olmayan bir milletin yaşaması imkansızdır. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz. 
 
İkinci dikkatimi çeken husus tarih bilincinin yeteri kadar olmayışıydı. Anket sonuçlarına göre çoğu kişi ortak acımız 21 Mayıs tarihini biliyor ancak bu tarihin altındaki acı gerçeklerin bilinmediğini gözlemliyorum. Bunun sonucunda da anavatana yönelim mümkün olmuyor. Aidiyet duygumuzu toplum olarak önemli ölçüde kaybettiğimizi söyleyebiliriz. 
 
Ancak bu kadar önemli tespitlerin yapıldığı bir programda sürenin kısıtlı olduğu için tespit edilen sorunlara ilişkin çözümler tartışılamadı. 
 
Çalıştayın diğer önemli kısmı olan Nart Akademi’nin, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaçladığını ve gençlere farkındalık kazandırmaya çalıştığını öğrendim. Nart Akademi kapsamında yapılacak işler katılımcıların katkılarıyla geliştirildi. 
 
Son olarak bütün bunların ışığında esas olanın örgütlenmek olduğunu gördük. Ortak bir bilinçle, mikro ayırımcılıkların bizi bölmesine izin vermeden çalışmak esas alınmalıdır. Biz gençlerin, büyüklerimizin de desteğiyle ipleri elimize almamız tek kurtuluş yoludur.
 
 

nanNemyit Akkan
Share