Güney Marmara ve Ege Stratejik Plan Hazırlık Toplantıları

 
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 2020-2021 yılları Stratejik Planı hazırlık toplantılarına, bu hafta sonu  Güney Marmara ve Ege Bölgeleri toplantıları ile devam edildi.
 
Güney Marmara Bölge Toplantısı Soma Kafkas Kültür Derneğimizin ev sahipliğinde 8 Şubat Cumartesi günü, Ege Bölge Toplantısı ise Arıkbaşı Kafkas Kültür Derneğimizin ev sahipliğinde 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. 
 
Federasyonumuz Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bölge Dernek Başkanlarımız, Derneklerimizin yönetim kurulu üyeleri ve delegelerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantılarda önümüzde iki yıllık döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
 
KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, katılımcı bir anlayışla yürütülen stratejik planlama çalışmalarına ilişkin bilgi vererek yerelde güçlü olmamız gerektiğini vurguladı.
 
Stratejik planlama sürecine ilişkin yapılan sunumların ardından katılımcılar, toplumumuzun ve kurumlarımızın güçlü ve zayıf yanları ile çevremizdeki fırsatları ve tehditleri tartıştılar. Daha sonra önümüzdeki dönemde hangi stratejik hedeflere hangi etkinliklerle ulaşılabileceğine ilişkin öneriler ele alındı.
 
 
{gallery}/haber/federasyon/2020/200208_Soma_Arikbasi{/gallery}

nanKaffed
Share