Çerkes Gençlerine Uzatılan Can Simidi

 
21.yy Çerkesler için özellikle Çerkes gençleri için çok zorlu geçecek. Bu dönemin çocukları ve naçizane benim de dahil bulunduğum gençlerinin çoğu kendi dilini, kültürü vs. bilmiyorlar. 
Bunun farkında olan gençler, imkanları dahilinde Xabze’yi ve Çerkesce’yi öğrenmeye çalıştılar. Üniversitelerde öğrenci topluluklarını (ÜNİKAF) kurup kenetlendiler, birbirlerini bu konularda teşvik ettiler.
 
Bütün bunlarla beraber maalesef atik, hırslı ve hevesli Çerkes gençleri ile kültürümüzü ve dilimizi bilen büyüklerimiz arasında, çağımızın da beraberinde getirdiği genel sorunların etkisi ile bir iletişim kopukluğu vardı. Ancak, özellikle Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 2019 yılında uygulamaya koyduğu stratejik plan ve hamleler birçok şeyi değiştirdi. 
 
2019 Ağustos-Eylül aylarında gerçekleşen Kapadokya Çalıstayı gelecekteki birçok şeyin habercisiydi. Uzun yıllar sonra ilk kez, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen gençler bir araya geldi ve dertlerini, taleplerini KAFFED gibi Çerkesler ’in oluşturduğu en büyük kuruma iletme fırsatı yakaladılar. 
 
Çalıştay sonunda gençler gerçekleştirilen bu faaliyetin devamlılığı konusunda tedirginlik içerisindeyken KAFFED, 1 Şubat’ta üstelik kendi merkezinde ikinci bir Gençlik Çalıştayı gerçekleştireceğini duyurdu. İkinci defa ülkenin her yerinden gençler akın ettiler. Katılımcı sayısı ilk seferinkinden fazlaydı. Konya gibi Çerkes nüfusunun daha az olduğu bölgelerden dahi temsilciler bu çalıştaya katıldılar. 
 
Çerkes gençlerinin daha da bilinçli birer birey haline gelmeleri için Nart Akademi konusu açıldı. Hem teknik olarak hem de teoride taslak olarak yapılacaklar belirlendi. Özellikle Çerkes Kültür ve Tarihinin gençlere daha iyi aktarılması üzerinde duruldu. Nart Akademi icin online bir platform oluşturulması fikri de tartışmaya açıldı.  
 
Diğer bir başlık ise Amerika’da uygulanan “Work and Travel” programının bir benzerinin Kafkasya için uygulanabilirliği idi. Bu konu hakkında da KAFFED, hukuki sınırların izin verdiği çerçevede ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Anavatanla bu projenin prosedürleri icin iletişime geçildiği biz gençlere aktarıldı. 
 
Bütün bu konuşulanlar Cerkes gençliğinin zaruri ihtiyaçlarıydı ve KAFFED gençlere kendi imkânlarının el verdiği kadarıyla yardım etmeye hazır olduğuna dair samimiyetini, kendi genel merkezlerine çağırarak, dinleyerek ve dikkate alarak gösterdi. Tabiri caiz ise Çerkes gençlerine can simidini atmaya her zaman hazır olduklarını gösterdiler.
 
Kapadokya’daki gibi, Ankara’daki gibi gençlik çalıştaylarının devamının gelmesi ve alınan kararların eyleme geçmesini umuyoruz. Çerkesler olarak gençlerimizle, kadınlarımızla, yetişkinlerimizle çok güzel ve kuvvetli bir toplumsal bağ yakaladık. Bu sinerjiyi ve bağı kaybetmemek dileğiyle…
 
 
Mirac Albek Hızlıok
Yeditepe Üniversitesi

nanMirac Albek Hızlıok
Share