KAFFED Gençlik Çalıştayı’nın İkincisi Ankara’da Yapıldı

 
KAFFED Gençlik Çalıştayı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden üye derneklerimizin gençlik komisyonlarının ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızın (UNİKAF) temsilcileri ile 1 Şubat 2020 tarihinde, Ankara'da yapıldı. Federasyon merkezinde yapılan toplantıya 85 genç katıldı.
 
Federasyonumuzun Nart Akademi Komisyonu’nun organizasyonuyla yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı Yıldız Şekerci, gençlerin özgür düşüncelerine önem verdiklerini, topluma ve kurumlarımıza katacaklarının farkında olduklarını, birlikte daha güzel çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.
 
Çalıştay’da “Kurumlarımız ve Toplumumuz Akademik Araştırma Yarışması”na katılan gruplar alfabetik sırayla sunumlarını yaptılar. Gruplar araştırma çalışmalarının bulgularını ve bu bulgular çerçevesinde geliştirdikleri önerileri katılımcılarla paylaşarak, gelen soruları yanıtladılar.
 
Toplantıda Nart Akademi Komisyonu adına Prof. Dr. Erol Taymaz, gençlerin derlediği bilgilerden elde edilen verilerin genel analizini aktardı. Gençlerimizin bu çalışmalarının verileri, KAFFED Stratejik Plan Çalışmasında kullanılacağını belirtti.
 
Çalıştay’ın öğleden sonraki bölümünde Nart Akademi planlama sunumunun ardından yapılan forum ile Akademinin konu başlıklarına ve yöntemine dair kararlar katılımcılarla birlikte alındı. 
 
Çalıştay’ın ikinci kısmına katılan Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV) Başkanı ve KAFFED Kurucu Genel Başkanı Muhittin Ünal, KAFFED’in kuruluş süreci ve gençlerin kuruma katkıları hakkında bir konuşma yaptı.
 
Merkezi ilk örgütümüz olan Kafkas Derneği’nin (KAFDER) Kurucu Genel Başkanı Aslan Arı’nın hayatını konu olan biyografi kitabı “Zor Yıllar”ın yazarı Metin Bozkurt kitap hakkında bilgi vererek, katılımcılara KAFFED ve KAFDAV tarafından hediye edilen kitapları imzaladı. 
 
Katılımcı gençlerimiz, memnuniyetlerini belirterek toplantıların sürdürülmesi konusunda taleplerini dile getirdiler.
 
 
{gallery}/haber/federasyon/2020/200201_Genclik_Calistayi_Foto{/gallery}

nanKaffed
Share