KAFFED-DÇB İlişkileri Hakkında Açıklama

 
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Dünya Çerkes Birliği’nin (DÇB) en önemli üyeleri arasındadır.
 
2000 yılı sonrası DÇB’nin kuruluş amaçlarından kademe kademe uzaklaşması ve özellikle de son dönemlerdeki yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlar nedeniyle 18 Aralık 2016 tarihinde Federasyonumuzun DÇB ile ilişkilerinin askıya alınmasına karar verilmişti. 
 
Konuyla ilgili tartışmaları Federasyonumuzun en üst organında nihai karara bağlamak ve Federasyonumuzun DÇB üyeliğini değerlendirmek üzere, Başkanlar Kurulu’nun tavsiyesi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile 7 Nisan 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır. Genel Kurul’da konu tekrar detaylı bir şekilde tartışılmış; genel kurul sonucunda karar için yeterli çoğunluk sağlanamamış olsa da yapılan eğilim yoklamasında DÇB’den ayrılma yönünde bir irade oluşmamıştır. 
 
Federasyonumuzun 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu’nun da görüşünü alarak, 5 Ocak 2020 tarihli toplantısında,DÇB ile ilgili demokratik işleyiş, şeffaf yönetim, Çerkes halkının haklarını koruyan anlayışa ilişkin talepler konusunda çekincelerini koruyarak, Anavatan ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, askıya alma kararının kaldırılmasına karar vermiştir.
 
Daha önce olduğu gibi bundan sonra da DÇB’nin kuruluş amaçları doğrultusunda; demokratik, şeffaf, katılımcı yönetim anlayışı içerisinde Çerkes halkının haklarını savunan bir yapıda toplumumuzun çıkarına çalıştırılması Federasyonumuzun temel önceliği olacaktır.

nanKaffed
Share