KAFFED Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

 
Federasyon Genel Merkezi’nde 5 Ocak 2020 Pazar günü toplanan KAFFED Yönetim Kurulu ilk olarak Başkanlar Kurulu’nda bir gün önce yapılan değerlendirmeleri görüştü.
 
Başkanlar Kurulu’nun da onayını alan KAFFED Yönetim Kurulu 2020 yılını “Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi Yılı” ilan ederek, bu alanda gerekli adımları atmaya karar verdi. Kurumsallaşma için hazırlanacak 2 yıllık Stratejik Plan için Başkanlar Kurulu’nda uygulanan SWOT analizinin bölgelerde tekrarlanması benimsendi. Bu çalışma Mart ayı için planlanan Başkanlar Kurulu’na kadar 8 bölgede dernek delege ve üyeleri ile yapılacak.
 
Yönetim Kurulumuz, Güney Marmara ile Doğu Akdeniz’de başarıyla uygulanmış olan Bölge Koordinötürlüğü Sistemi üzerinde çalıştı. Stratejik Plan için ziyaret edilecek bölgelerde, sistemin yaygınlaştırılması için de gerekli girişimlerde bulunulacak.
 
Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararı ile daha evvel askıya alınan Dünya Çerkes Birliği ile ilişkilerin yine Başkanlar Kurulu tavsiye kararı ile yeniden kurulmasına karar verildi. KAFFED, DÇB ile ilişkilerinde aktif hak mücadelesini imleyen, doğrudan diyalog ve aktivist tutumunu sürdürecektir. Bu amaçla DÇB’ye yönetim kurulu üyesi ve delege bazında katkı sunmaya devam edilecektir.
 
Anavatan’da yapılacak nüfus sayımı KAFFED’in gündemindedir. Bu konuda gerek Anavatan gerek diaspora kurumlarıyla gerekli görüşmeler yapılmaktadır. 
Yönetim Kurulu toplantısında, kurulan komisyonların koordinatörleri, görev alanlarındaki çalışma gruplarının planlarını sundu. Derneklerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden belirlendi.
 
21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Programları görüşüldü. Anavatan’da yapılacak programlara katılım için gerekli çalışma ve duyuruların yapılmasına karar verildi. Bu sene Karaçay-Çerkesk’teki programa katılmak isteyen olursa, onlar için de gerekli planlamanın yapılması benimsendi.
 
14 Mart Adıge Dil Günü ve 23 Nisan TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne Anavatandan katılım için yapılan görüşmeler hakkında bilgi verildi. Her iki konu için gerekli resmi başvurular yapıldı. 
 
Federasyonun, topluma hizmet etmiş kişilere 2 yılda bir ödül vermesi görüşüldü. 
 
Alınan kararlar gereği; 
- Planlanacak her etkinliğin öncelikle bütçesi oluşturulacak.
div>
- Başkanlar Kurulu toplantılarında düzenli olarak mali rapor sunulacak.
div>
- KAFFED tarihçesine ilişkin bir tanıtımı kiti hazırlanacak, bu tanıtım ile gelecek iki yıl için hedeflenen etkinlikler de duyurulacak.
div>
- Federasyona kalıcı bir ekonomik kaynak bulmak için gerekli görüşmeler ve araştırmalar hızlandırılacak.
div>
- Bölge derneklerinde eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Sosyal medya kullanımı eğitimi de bu kapsama alınacak. Bölge Koordinatör Dernek Başkanları, Eğitim ve Teşkilatlanma Çalışma Grubu'nun doğal üyesi olacak.
div>
- Gençlik Katılımının artırılması amacıyla kurulan komisyon dernek ziyaretleri yaparak gençler ile Federasyon arasında köprü olacak. Gençlerin beklentileri ve talepleri alınacak.
div>
- Nart Akademi şubat ayında Ankara’da 2. Gençlik Çalıştayı’nı düzenleyecek.
div>
 
{gallery}/haber/federasyon/2020/200105_YK_Foto{/gallery}
div>
nanKaffed
Share
KAFFED Başkanlar Kurulu Ankara'da Yapıldı Previous post