KAFFED Başkanlar Kurulu Ankara’da Yapıldı

Federasyonumuzun 24 Kasım 2019’da yapılan 9. Olağan Genel Kurulu’nun ardından ilk Başkanlar Kurulu Toplantısı TES-İŞ Sendikası Toplantı Salonunda yapıldı.
 
Genel Başkan Yıldız Şekerci başkanlığında toplanan Başkanlar Kuruluna Üye Derneklerimizin Başkanları yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.
 
Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yıldız Şekerci, yerelde başarılı olmadan merkezde başarılı olunamayacağı şiarından yola çıkıldığını ifade etti. Şekerci, dernek başkanları ile el ele vererek örgütlülüğün ileri taşınacağını, iki yıllık hedeflerin tespit edilerek derneklerden alınan güçle strateji oluşturulacağını ifade etti. 
 
Şekerci, Hedeflerimizi ve amaçlarımızı ortaklaştırmayı, kaynaklarımızı birlikte kullanmayı, birlikte hareket edebilmeyi öğrenelim istiyoruz” dedi. 
Daha önce açıklanan plan kapsamında çalışma alanlarına dönük komisyonların kurulduğunu, komisyonları Yönetim Kurulu dışından da liyakatli insanların dahil edildiğini bildirdi.
 
Başkanın açılış konuşmasının ardından, ilk olarak Eğitim Teşkilatlandırma Sekreterliği’nin hazırladığı bir sunum ile Federasyonumuzun tarihçesi hakkında hafızalar tazelendi. Osmanlı’dan itibaren Türkiye’de örgütlenme çalışmaları hatırlatıldı. 
 
2020 yılının “Kurumsallaşmayı Geliştirme Yılı” olarak ilan edilmesi konusunda KAFFED yönetim kurulunun önerisi, Başkanlar Kurulu tarafından da uygun bulundu.
Bu kapsamda başkanlar, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Bilgi paylaşımı, ortak dil geliştirilmesi, derneklerin üye sayılarının artırılması, köyler ile daha çok iletişim kurulması, bu amaç doğrultusunda muhtarlarla işbirliğine gidilmesi önerildi. 
 
Dünya Çerkes Birliği ile ilişkiler hakkında izlenilmesi gereken yol haritası konuşuldu. İlişkilenmenin yöntemleri üzerinde görüş-alışverişinde bulunuldu. 
 
Federasyonun Gençlik Meclisi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve mali durum hakkında bilgilendirme yapıldı.  
 
Başkanlar 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anma Programı hakkında görüşlerini dile getirdiler. Kefken’de yapılan anmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu anmaların devam etmesinden yana görüş bildiren başkanlar bir kitlesel anma programının da İstanbul ya da Ankara’da organize edilmesini önerdiler.
 
Başkanlar Kurulu toplantısının öğleden sonraki bölümünde ise iki yıllık Stratejik Plan hazırlanması amacıyla Prof. Dr. Erol Taymaz tarafından SWOT analizi yapıldı.
Analize geçilmeden evvel 2 yıl önce Başkanlar tarafından yanıtlanan ve bu dönem tekrarlanan anketin sonuçları değerlendirildi. 
 
SWOT analizi için Federasyonumuzun güçlü ve zayıf olduğu alanlar ile fırsatlar ve hedefler konusunda Başkanlarımızın önerileri toplandı.
Bu çalışmanın Mart ayı için planlanan Başkanlar Kurulu’na kadar 8 bölgede dernek delege ve üyeleri ile tekrarlanmasına karar verildi.
 

{gallery}/haber/federasyon/2020/200104_BK_Foto{/gallery}

 

div>
nanKaffed

Share