Haklarımızın ve Özgürlüklerimizin Korunması Ortak Sorumluluğumuz

Aradan geçen 70 yıl Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin ve içeriğinin önemini azaltmamış, bilakis artırmıştır. Ülkemizde, Kafkasya’da ve dünyada haklar ve özgürlükler alanında yaşanan ciddi sorunlar göz önüne alındığında evrensel düzeyde bir duyarlılık ve dayanışmaya ihtiyaç olduğu açıktır.

Dünyada farklılıklara tahammül ve saygı azalırken bu durumu düzeltecek etkili çabaları ne yazık ki göremiyoruz. Özellikle bölgemizdeki savaşlar halklara yıkım getirirken Suriyeli Soydaşlarımız da bu durumdan olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Kadınlarımızın karar mekanizmalarına daha fazla katılımı anlamında 2017 yılında Federasyon tüzüğümüze koyduğumuz cinsiyet kotası sonrası Federasyonumuz ve üye derneklerimizde olumlu gelişmeler yaşanırken diğer yandan toplumumuzun aşina olmadığı kadına yönelik şiddet konusunda olumsuz örnekleri de yaşadığımız bir yılı geride bıraktık. Kadın hakları konusunda hem toplumumuz hem ülkemiz hem de dünya ölçeğinde çabalarımızı artırmamız gerekmektedir.

Asimilasyon, ret ve inkâr politikalarında AB reformları sürecinde başlayan iyileşme, sürecin duraksaması ile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. AB üyelik müzakerelerinin canlanmasını, politika ve uygulamalarda evrensel insan hakları normlarına dönülmesini talep ediyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü vesilesi ile,  TRT Çerkes kanalının açılması; Kültür Bakanlığı bünyesinde bir Bakan Yardımcısının kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin korunması konusunda görevlendirilmesi; toplumumuzun yaşadığı şehirlerde yerel yönetimlerin kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri ve anavatanımızla ilişkilerimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına çifte vatandaşlık taleplerimizi kamuoyunun ve karar vericilerin dikkatine tekrar sunuyoruz.

Anavatanımızda da hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda önemli daralmalar yaşanıyor. Kafkasya’da sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve diasporadan vatanına geri dönenlere yönelik baskılara son verilmelidir. Çerkes aktivist ve sivil toplum yöneticilerinin örgütlenme ve ifade özgürlüklerine evrensel insan hakları standartlarına uygun şekilde saygı gösterilmeli, kolluk ve yargı baskısı ortadan kaldırılmalıdır.

Abhazya’nın dünya ile eşit ve adil ilişkiler kurması tanınmama ve ambargolar ile engellenmektedir. Aynı aileden bir kısmının Türkiye'de bir kısmının Abhazya'da yaşadığı gerçeği karşısında seyahat hürriyetine konulan bu kısıtlamalar acilen kaldırılmalı; Türkiye ve Abhazya toplumları arasındaki ilişkiler geliştirilmelidir.

Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftasının barış ve huzura giden yolda adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor; halkımızı gerek kendi hakları gerekse evrensel insan hakları mücadelesi bağlamında aktif rol almaya çağırıyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu


nanKaffed

Share