Yıldız Şekerci Yeniden KAFFED Genel Başkanı Seçildi

 
Federasyonumuzun 9.Olağan Genel Kurul'u Ankara'da toplumumuzun yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 
 
Genel Başkan Yıldız Şekerci, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada  "Anavatan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara kamusal desteğin ve katılımın artmasını bekliyoruz" dedi.
 
Şekerci, Tes-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında, Çerkes toplumunun savaşlar, sürgün, soykırım, asimilasyon gibi devasa sorunlar karşısında varlığını koruma ve geliştirme mücadelesi vermeye devam ettiğini belirtti.
 
Toplumsal barışın korunması ve geliştirilmesinin temel ilkeleri arasında olduğunu ifade eden Şekerci, Çerkeslerin dünyada dağınık iskan edilmesine rağmen kültürünü bugünlere getirmeyi başardığını dile getirdi.
Kentleşme ve küreselleşmenin etkisiyle çeşitli sorunlar yaşandığını anlatan Şekerci, kültür havzasına sahip olunmadığı için dil ve kültürlerinin erozyona uğradığını kaydetti.
 
Federasyonlarının ve sivil toplum kuruşlarının zor koşullar altında, özverili çalışmalarla Çerkes toplumunun dilini, kültürünü, kimliğini ve haklarını korumaya çalıştığına işaret eden Şekerci, "Bu konu STK'lerin altından kalkabileceği nitelikte bir konu değil. Bu nedenle merkezi ve yerel tüm kamu kurumlarından sorumluluk ve inisiyatif bekliyoruz. Hem merkezi hem yerel yönetimler anlamında kamu kurumları çağdaş, demokratik standartların gerektirdiği düzeyde sorun ve taleplerimize duyarlılık göstermiyorlar." diye konuştu.
 
Şekerci, TRT'de Çerkes kanalı açılma talebinde ısrarcı olduklarını belirterek, "Kültür Bakanlığı bünyesinde ülkemizde tüm kültürel zenginliklerin korunması amacıyla bir bakan yardımcısının görevlendirilmesinin bakanlık teşkilatı içinde gerekli alt yapının oluşturulmasının demokratik çoğulculuğun bir gereği olduğunu düşünüyorum.
 
Hiçbir diaspora kültürü anavatanıyla güçlü bağları olmadan güçlü bağlarını geliştirmeden geleceğe taşıyamaz. Edebiyatımız, sanatımız, tarihimiz, medyamız, aile bağlarımız dahi anavatan olmadan tam anlamıyla varlığını sürdüremez. Anavatan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara kamusal desteğin ve katılımın artmasını bekliyoruz." dedi.
 
Genel Kurulda Genel Başkanlığa aday olan iki adaydan Yıldız Şekerci 190, Mutlu Akkaya 153 oy aldı.
 
Olağan Genel Kurulumuza, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ve çok sayıda federasyon üyesi katıldı.
 
Anavatan’dan ise Abhazya Demografya Bakanı Beslan Dbar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler Genel Kurul’a katıldılar.
 
Genel Kurul öncesi 23 Kasım 2019 Cumartesi günü bir KAFFED geleneği olan serbest kürsü formatında İstişare Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Кавказ Хасэмэ Я Федерацие Тхьаматэу Рахъо Илдыз Щекерджи  ЫкIэрыкIэу Хадзыжьыгъ Анкара дэт Кавказ Хасэмэ Я Федерацие ехьылIагъэу хэдз щыIагъ.  Апэрэ мафэм  ШэкIогъум и 23-м упкIэжьын зэхэс  зэIукIэ зэхащагъ. Мы зэхэсым типроблемхэм яхьылIагъэу фаехэр къэгущыIагъэх , агупщысэхэр, ашIошIхэр, къаIуагъэх.
 
ЯтIонэрэ мафэу и 24-м щекIокIыгъэ зэIукIэм, Тырку Къэралыгъом и Парламентым Iоф щызышIэрэ партиехэмэ я лIыкIо депутатхэр, делегациехэр, хьакIэхэр ыкIи нэмыкIхэри къекIолIагъэх.  Хасэ тхьаматэм  зэIукIэр къызэрэIуихы  нэуж депутатхэр, хасэмэ алIыкIохэр, хьакIэхэр, Адыгабзэм, культурэм, ассимиляцием  ехьылIагъэу ыкIи Адыгэ лъэпкъым ипроблемхэм  атэгушIагъэх. ЗэIукIэр Хасэ Уставым зэритхагъэм тетэу екIокIыгъ. Чэзыур хэдзыным зынэсым хасэмэ я федерацие тхьаматэу Рахъо Илдыз Щекерджи делегатмэ ыкIэрыкIэу хадзыжьыгъ.
 
 
 
 
 
{gallery}/haber/federasyon/2019/191124_Genel_Kurul_Foto{/gallery}    
 
 
 
 
 

nanKaffed
Share