Gençlik Geleceğe Umutla Bakıyor

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) organize ettiği Gençlik Çalıştayı, Kapadokya’da 22-23 Ağustos tarihleri arasında;

 

○ Hak temelli sivil toplum anlayışı ve gençlik katılımı

○ Kültür ve kimliğin korunması ve geliştirilmesinde Ünikafların, derneklerin ve federasyonun sorumlulukları ve etkileşimi

○ Gençler soruyor, KAFFED yanıtlıyor

○ Anavatan ile ilişkilerde gençlik köprülerinin güçlendirilmesi

○ KAFSAM Meşe Altı Toplantılarının yaygınlaştırılması

○ KAFSAM Araştırma Yarışması

○ Toplumumuzun ve kurumlarımızın değerlendirilmesi

gündem maddeleri ile KAFFED Genel Başkanı Sayın Yıldız ŞEKERCİ, KAFFED Yönetim Kurulu, KAFFED'e bağlı derneklerin gençlik komisyonları temsilcileri ve Üniversite Kafkas öğrenci toplulukları (ÜNİKAF) temsilcilerinin katılımlarıyla toplandı.

Toplumumuzun geleceği için gençlerin önemine her zaman vurgu yapan,  toplumumuzu ilgilendiren konularda gençlerin de fikirlerini önemseyen ve atılan somut adımlarda biz gençleri aktif olarak dahil eden KAFFED'e teşekkür ederim.

Çalıştayın amacına uygun bir şekilde başlayıp yine aynı şekilde tamamlanması en olumlu noktaların başında geliyor. Birçok problemimizin olduğu aşikâr fakat biz gençler bu problemleri büyüklerimizin bilgi ve tecrübeleri öncülüğünde çözebilecek ve toplumumuzun geleceği için somut adımlar atabilecek güçteyiz.

Bizim bu toplumun gençleri ve geleceği olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmamız lazım çünkü bizim gerçekten zamanımız ve imkânlarımız kısıtlı. Kaybolmakta olan dilimiz, kültürümüz ve bunun yanında bizim örgütlenme konusundaki eksikliklerimiz iyi bir gelecek kurgulamamızın önünde büyük engel teşkil etmekte. Bu engellerin aşılması konusunda biz gençlere çok iş düşüyor. Örgütlenme hususundaki eksiklikleri gidermek için bireysel açıdan donanımlı hale gelmek çok önemli. Toplumumuz ve kurumlarımız, gençleri daha donanımlı olmaları için desteklerse örgütlülüğümüzün kalitesi ve gücü de artacaktır. Bu da hem bugünümüz hem de geleceğimize yönelik atılması gereken en somut adımdır.

Değinmek istediğim diğer bir önemli husus da Anavatan ile ilişkiler. Aynı KAFFED gibi biz gençlerin de yüzü daima anavatana dönük olmalı ve kimliğimizin önemli bir parçası olan anavatanımızla ilişkileri hep diri tutmalıyız. Bunun için gerekli taleplerimizi toplantıda KAFFED’e ilettik, umarım bu konuda somut adımlar atılır ve Anavatan ile gençlerimizin arasındaki köprüler güçlenir.

Biz gençler olarak gelecekten umutluyuz. Arkamızda bilgili, ilgili ve yetkili büyüklerimizin, kurumlarımızın ve toplumumuzun desteği olduğu sürece geleceğe emin adımlar atarak yürüyeceğiz. Bireysel ve toplumsal anlamda mutlaka dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz ve haklarımız ile layık olduğumuz yerde olacağız.

Böylesine anlamlı ve başarılı bir çalıştayı organize eden KAFFED'e Tokat Çerkes Derneği Yönetim Kurulu, gençleri ve kendi adıma teşekkür ederim.

 

 

 


nanBuğra İnan

Share