II. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu: Adıge Dünyasının Bugünü, 18-20 Ekim 2019

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan  “Adıge Filolojisi II: Adıge Dünyasının Bugünü”  Sempozyumuna davet ediyoruz.

p>

Sempozyumun amacı Adıge Filolojisi ve Sosyo-Kültürel Gelişmeleri alanlarında çalışan akademisyenler ve Uzman-Bilimsel Çalışma yapanlar arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, yapılmış olan çalışmaları katılımcılarla paylaşmak ve yeni çalışmalara destek sağlamaktır. Bu amaçla düzenleyeceğimiz Sempozyumda sizleri ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacağız.

Sempozyumun sunum dili: Türkçe, İngilizce, Rusça ve Adigece dillerinden herhangi birisinde yapılabilir.

Dünya ülkelerine dağılan Adigelerin sorunları,  Adige Filolojisini etkiledikleri için şu konular kapsamlı ele alınmaktadır:

p>
 • Adıge Dili,
 • li>
 • Adıge Tarihi,
 • li>
 • Adıge Edebiyatı,
 • li>
 • Adıge Sosyo-Kültür,
 • li>
 • Sürgün, Göç ve Sosyolojik gelişmeleri konularıyla geniş kapsamlı olacaktır.
 • li>
ul>

Adige Bilim ve Kültür Festivali 18-19-20 Ekim 2019 - Ayrıntılı bilgi ve başvuru Linki:  http://af20xx.bzexase.org

p>

Sempozyuma katılmak isteyenler Özet (Abstract) ile başvurularını en geç 15 Eylül 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. 15 Eylül 2019 itibaren kabul edilenler açıklanacak. Bu başvuruda, başvuranın soyadı, adı, unvanı, yaşadığı şehir, çalıştığı yer, görevi, konferans metninin adı, telefonu ve elektronik posta adresi yer almalıdır.

p>

Katılım Ücreti:  Ücretsiz – Sempozyum Kitabı Proje Desteğiyle Üniversite Tarafından Bastırılacak.

p>

Sorularınız ve danışma için iletişim:
Türkçe:
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN (İletişim Telefonu ve elektronik posta adresi:
+90 380 541 24 04 - dâhili 3982, E-mail ; fehmialtin@duzce.edu.tr;
Faks: +90 380 542 11 21; Fen Edebiyat Fakültesi, Mobil: 0533 363 6334).
Adıgece ve Rusça:              Prof. Dr. Khaçemizova Mira, E-mail: mira1406@mail.ru) Fen Edebiyat Fakültesi, Faks: +90 380 542 1121
İngilizce:                Dr. . Öğr. Üyesi Yusuf Şen, E-mail; yusufsen@duzce.edu.tr)

p>

 

div>

II. International Adyghe Philology Symposium: Adyghe World Today

p>

October, 18-20 2019

p>
div>

Dear Colleagues, 

You are cordially invited to the II International Adyghe Philology Symposium: Adyghe World Today, which will be held on 18-20 October, 2019 at Duzce University.

p>

The purpose of the Symposium  is to create an opportunity for interaction and cooperation among academicians working on Circassian philology and socio-cultural developments, and  create a platform where current research and studies are shared and new studies supported.

The themes of the conference as they concern the Adyghe people worldwide and Adyghe Philology are:

 • Adyghe language,
 • li>
 • Adyghe history
 • li>
 • Adyghe literature,
 • li>
 • Socio-culture of Adyghe,
 • li>
 • Exile, Immigration and Sociological developments
 • li>
ul>

Presentations can be made in Turkish, Circassian, Russian, and English.

For more info and application, please go to: http://af20xx.bzexase.org

p>

Application period for the symposium is untill September 15, 2019.  

p>

In your application, you should include your surname, name, title, the city of residence, affiliated institution, your job, the title of your presentation, phone number, and e-mail address.

Participation Fee:  Free - The book will be published by the University of Düzce.

p>


Contact info:

p>

Turkish: Dr. Fehmi ALTIN

p>

E-mail: fehmialtin@duzce.edu.tr

+90 380 541 24 04 – ext. 3982,

Fax: +90 380 542 11 21

Mobile: 0533 363 6334.

Adyghe and Russian: Prof. Dr. Mira Khachemizova

p>

E-mail: mira1406@mail.ru

 Fax: +90 380 542 1121

English: Dr. Yusuf Şen

p>

E-mail; yusufsen@duzce.edu.tr

 

 

 

                                ЛЫТЭНЫГЪЭ  ЗЫФЭТШ1ЫРЭНЫБДЖЭГЪУХЭР!

Чъэпыогъум(Октябрэм) и  18-20-рэмафэхэм   2019-рэилъэсым  Дузджэ   Университетымрэ          ( Тыркуер) Адыгэкъэралыгъоуниверситетымрэ( Урысыер, РеспубликэуАдыгея)                                                                       Шъукърагъэблагъэ

шъухэлэжьэнэуАдыгэш1эныгъэмрэык1икультурэмрэяДунэеФестивалэу«Непэрэадыгэмидунай» зыфи1оуДузджэуниверситетымщызэхащэрэм.

МыФестивалыркъызэ1отэхыШ1эныгъэСимпозиумэу: АДЫГЭФИЛОЛОГИЕР–II  зыфи1орэмк1э.

Ш1эныгъэ1уатэукъыубытхэрэр: бзэр, тарихъыр, литературэр, фольклорыр. Симпозиумырбзипл1ык1эрек1ок1ыщт- тыркубзэр, адыгабзэр, урысыбзэр, инджылызыбзэр.

Симпозиумымкъыхэлэжьэнэуфаехэм  Сентябряи15-мш1омык1эуяш1оигъоныгъэтагъаш1эмыщфэдэу: Ц1эмрэлъэкъуац1эмрэ, Хэкоузыщыщыр, Ш1эныгъац1эуи1эр, Зыщылажьэрэр, Къызтегущы1эш1оигъор(бзит1ук1э: тырку-инджылыз;  урыс-инджылыз; адыгэ-инджылыз), Телефоныр, электроннэпочтэр.

p>

Къедгъэблагъэхэрэмят1онэрэукъэбарядгъэ1ущт.

Симпозиумымкъык1эк1ощттхылъырдгъэхьазэрынымпаестатьярхьазырэу  электроннэпочтэмк1эСентябряи20-мш1омык1эукъыт1ук1энфае. Ащиинагъэр0,7 п.л.( нэк1убгъо17-18, тхылъып1эформатырА-4, сатырмэазфагу1,5 -  Word 2003-Times New Roman, кегель14).

p>

Библиографиерык1эк1эалфавитымтетэу, статьяк1оц1ым:  «еплъ»,- зыфи1орэммыщфэдэтамыгъэхэмк1экъыхэщэу[1,25]. Пшъэдэк1ыжьш1эныгъэкомитетымпхырык1ыщтпхырымык1ыщтыр  рихъухьанэу  фитныгъэи1.

For more info and application, please go to: http://af20xx.bzexase.org

p>

Зыщыпсэущтыр, ышхыщтыр,зызщиплъыхьащтхэр бысымым и1оф.

Гъогупк1эркъак1орэми1оф.

Укъызэрэднэсыщтш1ык1эхэр:

Урысыбзэ-адыгабзэк1э: Проф. Хьак1эмызМир,   E-mail: mira1406@mail.ru;

p>

Prof.Dr. Khachemizova Mira,  Fen  Edebiyat  Fakültesi, Faks +90 380 542 1121

Тыркубзэк1э:  Dr. Öğr. Üyesi  Fehmi Altın,   E-mail: fehmialtin@düzce.edu.tr

  Fen  Edebiyat  Fakültesi, Faks +90 380 542 1121

Инджылызыбзэк1э:  Dr.Öğr.Üyesi  Yusuf Şen, E-mail: yusufsen@ düzce.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

18-20 октября 2019 г.

Дюзджинский Университет (Турция) совместно  с  Адыгейским Государственным университетом  (Россия, Республика Адыгея)

приглашают  на Международный  Фестиваль науки и культуры адыгов «Мир современного адыга», который будет проходить в г. Дюздже.

В рамках этого Фестиваля проводится Симпозиум – «Адыгская филология –II» по научным направлениям: язык, история , литература и фольклор.

Рабочие языки: турецкий, русский, адыго(черкесский), английский.

Заявки на участие в работе Фестиваля необходимо выслать не позднее 15 августа.

В заявке следует указать следующую информацию: ФИО, ученая степень, место работы и должность, тему и тезис доклада ( на двух языках: турецко-английский; адыго(черкесско)-английский; русско-английский), контактный телефон, адрес  эл.почты.

Авторы докладов, включенных в программу, будут дополнительно оповещены в виде Второго информационного письма не  позднее 15 сентября.

По итогам Симпозиума будет издан сбоник статей на основе докладов. Для оперативной подготовки книги просим  представить статьи в электроном виде. Объем статей не должен превышать 0,7 п.л. ( 17-18 страниц, напечатанных через 1,5 интервала на одной стороне бумаги формата А-4, набранных-  Word2003-Times New Roman, кегель 14).

Библиография оформляется по алфавиту в конце статьи; в тексте ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера библиографии и страницы. Например: [1,25]. Научная редколлегия будущего сборника оставляет за собой право отбора статей, исходя из научного уровня.

Проживание , питание, экскурсии за счет принимающей стороны.

For more info and application, please go to: http://af20xx.bzexase.org

p>

Проезд - за счет приезжающего.

Контакты: адыго- русскоязычных- Проф.Хачемизова Мира,   E-mail: mira1406@mail.ru;

p>

Prof.Dr. Khachemizova Mira,  Fen  Edebiyat Fakültesi, Faks +90 380 542 1121

Туркоязычных:  Dr. Öğr. Üyesi  Fehmi Altın,   E-mail: fehmialtin@düzce.edu.tr

  Fen  Edebiyat  Fakültesi, Faks +90 380 542 1121

Англоязычных:  Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf Şen, E-mail: yusufsen@düzce.edu.tr

 

div>

 

 

 


nanKaffed

Share