Gençlere Davet: Kafsam Araştırma Yarışması

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) bünyesinde faaliyet gösteren Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFSAM), Ünikaflara ve Dernek Gençlik Komisyonlarına yönelik "Toplumumuz ve Kurumlarımız" konulu bir araştırma yarışması düzenliyor. Yarışmanın konusu toplumumuz ile kurumlarımız arasındaki ilişkilerin saptanması; kurumlarımızın daha etkin çalışması için önerilerin geliştirilmesidir. Ünikaflar ve Gençlik Komisyonları anket ve mülakat yöntemi ile yapacakları araştırma ile bu yarışmaya katılarak toplumsal sorunlarımızın anlaşılması ve çözümüne katkıda bulunabilirler. Araştırmanın sonuçlarından Federasyon ve Derneklerimizin stratejilerinin ve faaliyetlerinin belirlenmesinde yararlanılması hedeflenmektedir.

Yarışma Koşulları
Katılım: Yarışma Ünikaflara, Dernek Gençlik Komisyonlarına ve bireysel genç araştırmacı gruplarına açıktır. Araştırma gruplarında en az 3 kişi olmalıdır. Her Ünikaf ve Dernek Gençlik Komisyonları en fazla 3 araştırma grubu ile yarışmaya katılabilir. Araştırma gruplarında 30 yaşından gün almış kişiler yer alamaz.

Araştırma yarışmasına katılmak isteyen Ünikaflar, Dernek Gençlik Komisyonları ve diğer araştırma grupları; araştırma grubunun adı (Ünikaf veya gençlik komisyonu) ve e-posta adresi ile araştırma grubunda yer alan kişilerin isimleri ve doğum tarihlerini en geç 25 Eylül 2019’a kadar info@kaffed.org adresine e-posta ile göndermelidir. Ortak bir veri bankasının oluşturulması amacıyla araştırmaya katılmak için başvuran tüm gruplara elektronik ortamda anket formu ve veri şablonu gönderilecektir. Araştırma grupları, gönderilen anket formuna uygun gördükleri soruları ekleyebilirler, ancak mevcut anket sorularını formdan çıkartamazlar.

Konu: Araştırmanın iki amacı bulunmaktadır:
    1) Toplumumuzun kurumlarımıza bakış açısı ve beklentilerinin belirlenmesi
    2) Araştırma bulguları temelinde kurumlarımızın etkin çalışması için önerilerin geliştirilmesi

Yöntem: Araştırmada ortak bir anket kullanılacak ve toplumu temsil eden farklı kesimlerle mülakat yapılacaktır. Araştırma kapsamında her araştırma grubu tarafından en az 100 kişi ile anket ve 15 kişi ile mülakat yapılması beklenmektedir. Anket ve mülakat yapılacak kişiler, Ünikaf, Dernek Gençlik Komisyonu veya araştırma grubu üyelerinin bulunduğu/faaliyet gösterdiği bölge(ler)den belirli bir temsiliyet sağlayacak şekilde saptanmalıdır. Mülakatlar ankette elde edilen veriler konusunda derinlemesine nitel bilgi edinmek amacıyla yapılacaktır. Araştırma raporlarının değerlendirilmesinde anket ve mülakat sayısının yanı sıra analizlerin, tespitlerin ve önerilerin niteliği de göz önüne alınacaktır.

Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS ve/veya R gibi istatistik programları kullanılabilir. Mülakat yöntemine ilişkin olarak sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri üzerine kaynaklara bakılabilir. Araştırma grupları, araştırma konusu, kapsamı, yöntemi ve rapor hazırlanmasına ilişkin olarak Kafsam’dan bilgi ve destek alabilirler.

Başvuru tarihi: Araştırma sonuç raporu ve anket verileri en geç 4 Kasım 2019 gününe kadar e-posta ile info@kaffed.org adresine gönderilmelidir.  Rapor, bilimsel makale yazım formatına uygun olmalıdır. Rapor Word (docx) veya ODT formatında, anket verileri de Excel, SPSS veya CSV formatında hazırlanmalıdır. Araştırma sonuç raporunda araştırmanın amacı, yöntemi, analiz sonuçları ve öneriler yer almalıdır. Rapor yazım kurallarına ilişkin bilgi yarışma için başvuran gruplara gönderilecektir.

Ödüller: Birincilik Ödülü 5.000 TL, İkincilik Ödülü 3.000 TL, Üçüncülük Ödülü 2.000 TL ve Mansiyona Ödülü 1.000 TL. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri birer gruba verilecektir. Mansiyon ödülü sayısı başvurulara göre jüri tarafından belirlenecektir.

p>

Yarışma hakkında detaylı bilgiyi federasyonumuzdan alabilirsiniz: info@kaffed.org

p>

Toplumumuzun sorunlarına duyarlı olan tüm Ünikaf, Gençlik Komisyonu ve araştırmacı gençleri yarışmamıza katılmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz.

p>

Kafkasya Stratejik Araştırma Merkezi (KAFSAM)

 


nanKaffed

Share