“Dönüş ve Diaspora-Anavatan İlişkileri” Konferansı Sonuç Bildirgesi

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından 6-7 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen "Dönüş ve Diaspora-Anavatan İlişkileri" konulu konferans ve çalıştayın ardından okunan Sonuç Bildirgesi'ni okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz:


Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)’in 2019 yılını “Dönüş ve Anavatanla İlişkiler Yılı” kapsamında düzenlediği “Dönüş ve Diaspora-Anavatan İlişkileri Konferansı ve Çalıştayı” 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Konferansta, uzmanlar, akademisyenler ve anavatandan gelen katılımcılar aracılığı ile diasporanın tanımı, değişimi, genel ihtiyaçları, uluslararası hukukta dönüş hakkı, dönüş stratejileri, bugüne kadar yapılan çalışmalar, anavatandaki şartlar ve yeni fırsat alanları değerlendirilmiştir.

Diasporada yaşayan halkların Anavatanla ilişki kurma ve dönüş hakkı evrensel bir haktır. Bu kapsamda bizim de anavatana dönüş ve çifte vatandaşlık hakkımız vardır; bu hak tüm taraflarca tanınmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Diaspora dil, kültür ve kimliğini yaşatmak için Anavatana muhtaçtır. Anavatanın da demografik, ekonomik ve sosyal pek çok alanda diasporanın desteğine ihtiyacı vardır. Anavatan ve diaspora bir bütündür.

Dönüşün daha kapsamlı gerçekleşmesi, diaspora-Anavatan ilişkilerinin gelişmesi için söylemden uygulamaya geçilmesi gereklidir. Bu doğrultuda diaspora ve anavatandaki kurumlar bir araya gelerek ortak programlar geliştirmeli, kurumsal altyapıyı güçlendirmeli ve değişen koşullara uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek için düzenli olarak konferanslar düzenlenmelidir.

Adıgey Cumhuriyeti Etnik İlişkiler, Soydaşlar ile İlişkiler ve Medya Komitesi Başkanı Şhalao Asker tarafından ana hatları konferansta dile getirilen Rusya’nın diasporik vatandaşlarının dönüşüne yönelik programın toplumda daha fazla bilinmesi ve bu programdan yararlanan kişi sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Geri Dönüş Bakanı Beslan Dbar’ın vurguladığı Abhazya’ya dönüş ve diaspora-Abhazya ilişkilerine ilişkin imkanlardan daha fazla yararlanılması için KAFFED ile Abhazya Cumhuriyeti kurumları arasında diyalog ve işbirliği artıtılmalıdır.

Yüzü anavatana dönük bir toplum ve kurum olma konusunda bugüne kadar önemli kazanımların ortaya konulduğunu ancak gelişime açık pek çok alanın da olduğu vurgulanmıştır. Bu alanlara ilişkin bilimsel ve teknik bilgiye dayalı stratejiler geliştirilmelidir.

Konferans ve Çalıştayda çok sayıda görüş ve öneri dile getirilmiştir. Görüşülen konular kapsamlı bir raporla kamuoyu ile paylaşılacak, dönüşün yaygınlaştırılması ve diaspora-Anavatan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik tartışma ortamının canlı bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.

p>

 

 


nanKaffed

Share