KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci’nin “Dönüş ve Diaspora-Anavatan İlişkileri Konferansı” açılış konuşması

 

"Anavatan’dan gelen sayın konuklarımız
Değerli misafirlerimiz

Konferansımıza katılımınız için teşekkür ediyorum.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak kuruluşumuzun 16. yılını kutluyoruz. Ancak diasporadaki örgütlülüğümüz çok daha uzun yıllara dayanıyor. Federasyonumuza bağlı pek çok derneğimiz yarım asrı devirmiş durumda. Diğer taraftan bu toplum, binlerce yıldır kendi geleneklerine dayanan özgün bir örgütlülük içinde yaşamıştır. Bireyciliğin değil, toplumsal kaygının ön planda tutulduğu bir kültürden geliyoruz. KAFFED bu kültürümüzün hem ürünü hem geleceğe taşıyıcısıdır.

KAFFED anayurdundan kopartılan tüm halkların dönüş hakkını savunur; diasporada yaşayan halkının anayurtlarına dönüş hakkının kabul edilmesi; dönüş önündeki yasal ve pratik sorunların aşılabilmesine yönelik somut girişimlerin destekçisidir.

Kurumlarımızın kadrolarının yönü her zaman anavatana dönük olmuştur, doğal olarak kurumlarımızda dönüş fikri benimsenmiş, özellikle Ankara Derneğimizin öncülüğünde bu fikir geliştirilmiştir.

Daha derinlemesine bakıldığında baştan beri diasporanın dönüş düşüncesinde olduğu gerçeğini görürüz. Örgütlülüğümüzün öncüsü sayılan Çerkes Teavün Cemiyetinin dahi temel yaklaşımının dönüş olduğunu biliyoruz. Halkımız nesiller boyunca vatan özlemini kalbinde yaşatmıştır. Dolayısıyla dönüş fikri her daim canlılığını korumuştur. Yeni nesiller tarafından da değer verilen temel bir fikir olarak geleceğe de taşınacaktır.

Diğer taraftan ulaşımın ve iletişimin gelişmesi ve hızlanan küreselleşme ile beraber her alanda olduğu gibi bu alanda da çeşitli yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır; ilk dönemlerde herşeyi arkada bırakıp anavatana dönüş uygulamaları görülürken daha sonra hem anavatan hem diaspora ilişkilerinin sürdürüldüğü yöntemler de görülmeye başlanmıştır.

Bu anlamda diaspora-Anavatan ilişkileri ilk dönemlerde eğitimle başlamış, daha sonra ekonomi, turizm, ticaret, sanat ve spor gibi diğer alanlara yayılmıştır. Karşılıklı ziyaretler artmış, devlet kurumları da süreçlere dahil edilerek daha profesyonel yaklaşımlar geliştirilmiştir.

16.yılını KAFFED, dönüş ve anavatan ile ilişkiler üzerine kurgulamış ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştır. Buradan hareketle, anavatan ilişkileri konusunda hem teorik hem pratik olarak değerlendirmeler yapabilmek adına konferans ve çalıştay düzenlemeye karar vermiştir. Özellikle ilişkilerin sağlam zemine oturması, ilgili yasaların doğru değerlendirilmesi ve pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için, cumhuriyetlerimizden konu ile ilgili bakanlar davet edilmiştir.

Yine bu çalışma kapsamında; KAFFED-KAFİAD-DEİK işbirliği ile geçtiğimiz aylarda Adıgey Cumhuriyeti ziyaret edilerek, Cumhuriyetin Başkanı Sayın Kumpıl Murat davet edilmiş; geniş bir heyet ile Türkiye’ye yapılan resmi ziyaret ilişkilerin kurumsallaşmasına önemli bir ivme kazandırmıştır. Ziyaret sırasında hemen her alanda heyetler arası üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmiş, geleceğe dönük işbirliği imkânları ele alınmıştır. Önemli olanın alınan kararların hayata geçirilmesi olduğunun bilincindeyiz ve takipçisi olacağız.

Adıgey Cumhuriyeti ile çalışmaların benzerlerini Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Abhazya Cumhuriyetleri ile de yapmak gayreti içindeyiz, kısa süre içerisinde planlamayı tamamlayıp ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

Diaspora-Anavatan ilişkileri anlamında önemsediğimiz diğer bir konu, gençlik kampları, şu anda 15 kişilik bir grubumuz YK üyemiz Ali Can başkanlığında Abhazya Yaz Kampına katılmaktadır. Gelenekselleşen Nalçik Yaz Kampı için hazırlıklar devam ediyor. Bir diğer gençlik grubumuzun Adıgey Cumhuriyetindeki programa katılımı için de çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Buna karşılık, her yıl anavatandan bir grup gencimizi Türkiye’de ağırlıyoruz. Gelecek hafta Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nden bir grup genç, Bağlarbaşı Derneğimiz öncülüğünde İstanbul’da misafir edilecek. Daha sonra Adıgey Cumhuriyeti’nden bir grup gencin davet edilmesi için çalışmalar sürüyor. Gelecek olan her iki grup, anadilde tiyatro yapıyor ve gerçekten çok başarılılar. İzleyenler büyük keyif alıyor. Bu çocuklarımızın anadili bilincine büyük katkıları olduğunu görüyoruz. Bu kamplar sonucu gençlerimizin kurduğu iletişim diaspora-Anavatan ilişkileri bağlamında gerçekten çok kıymetli.

Son dönemlerde Martin Kocesoko olayında ve Konya’daki kardeşlerimizi hedef alan cinayetlerde dünyadaki hak mücadelesinin bir parçası olmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Toplumumuzun çıkarlarını ve kopuntu-Anavatan ilişkilerini göz ardı etmeyen aynı zamanda haklarını da çiğnetmeyen hak temelli bir örgütlülüğü yaygınlaştırmalıyız. Bunu uygun bir strateji çerçevesinde halkımız ve kurumlarımızla sürekli istişare halinde hayata geçirmeliyiz. Bir yandan iç örgütlülüğümüzü güçlendirirken, diğer yandan da sorun ve taleplerimizi karşılıklı saygı esası ile kamusal alanlara taşımalıyız.

Endişelerimiz ortak, geleceğe dönük umudumuz da ortak. Toplumsal birlikteliğimizi koruyabilirsek, demokratik anlamda örgütlenerek varoluş mücadelemizi başarıya taşıyacağımıza, KAFFED’in 20. yılında çok daha önemli kazanımlarla biraraya geleceğimize içtenlikle inanıyorum.

Birlikteysek güçlüyüz!

Yıldız Şekerci

p>

 

 

 

 

 

 

 


nanKaffed

Share