Adıgey Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat Türkiye’ye Geliyor

 

Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat ve heyeti 23-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye’de olacak.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Adıgey Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat’ı, 18-19 Şubat 2019 tarihlerinde Adıgey Cumhuriyeti’ne düzenlemiş olduğu ziyarette Kafkas İş adamları Derneği (KAFİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile ortak bir program çerçevesinde Türkiye’ye davet etmişti.

Davetimizi kabul eden Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat ve beraberindeki üst düzey yöneticilerden oluşan heyet resmi temaslar için 23 Nisan 2019 tarihinde Ankara’ya gelecek. Bu kapsamda Ankara’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve  Çerkes milletvekillerinin yanı sıra Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ile de görüşmeler yapılacak.

KAFFED; Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat’ı Ankara, Düzce ve İstanbul’da düzenlenecek programlarda halkla buluşturacak. Kumpıl Murat ve heyetinin temaslarının detayları netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

 

 

KÜLTÜR ŞÖLENİ

Adıgey Cumhuriyeti’nin dünyaca ünlü dans ve müzik grupları Nalmes ve İslamey 26 Nisan Cuma akşamı İstanbul’da sahne alacaklar.

Kültür Şöleni Çerkes Kültür Evi Derneğimiz tarafından Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilecek.

ADIGEY FEDERAL CUMHURİYETİ

Adıgey Federal Cumhuriyeti Çerkeslerin Anavatanıdır. Türkiye ile Rusya’nın 2019 yılını Kültür ve Turizm yılı ilan etmesi dolayısıyla Adıgey Cumhuriyeti de Türkiye ile Rusya arasında bir köprü görevi üstleniyor.

Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’e açılan ticari kapısı olan Adıgey, ticaret, turizm, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği fırsatları da sunuyor.

Yaklaşık 300 sene süren savaşların ardından 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgünüyle topraklarından sürülen Çerkesler’in dünyada en fazla nüfusunun yaşadığı ülke Türkiye.

Türkiye Çerkesleri, sürüldükleri topraklarla ve anavatandaki akrabaları ile bağlarını hiç koparmadı ve geliştirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kumpıl Murat'ın programına ilişkin detaylar kesinleştikçe KAFFED web sayfası www.kaffed.org ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

p>

 

 

 

--------------------------

 

Адыгэ Республикэм и  ЛIышхьэу КъумпIыл Мурат  ыкIи игъусэщт купыр  Мэлылъфэгъум  23-26 рэ мафэхэм  Тыркуем  щыIэщтых.
div>
 
Кавказ Хасэмэ  Я Федерацие ( КАФФЕД) зэхищэгъэ IофзэхэщэкIо купыр Мэзаим  и  18-19 рэ мафэхэм  Адыгэим щыIагъэх ыкIи Адыгэ Республикэм и  ЛIышхьэу КъумпIыл Мурати   IукIагъэх. Кавказ IофзэхэщэкIо Хасэм (КАФИАД)  хэт  купыр  Тыркуем щыгъэпсыгъэ  IэкIыб Къэралыгъо Экономикэ ЗэпышIэныгъэ Комитетымрэ (ДЕИК) зэгурыIохэзэ рахъухьагъэ програмым тетэу Адыгэ Республикэм  и  ЛIышхьэу КъумпIыл Мурат  Тыркуем къырагъэблэгъагъ.
 
КъумпIыл Мурат  ыкIи ащ кIыгъущт гъэIорышIакIохэр  къэралыгъо IофзэдэшIэныгъэм –зэпышIэныгъэм ехьылIагъэу Тыркуем и Iэшъхьэтетмэ аIукIэнхэу Мэлылъфэгъум  23 –рэ мафэм Анкара  къэкIощтых. Анкара дэт Парламентым итхьаматэ  Мустафа Щентопи, Адыгэ депутатхэми,  Урысие посольствэм илIыкIошъхьи IукIэщтых. Анкара, Дюзджэ ыкIи Истанбул щырагъэкIокIыщт программхэм къекIолIэщт тилъэпкъэухэмрэ зэрэлъэгъущтых. Мы зэкIэми КАФФЕД кIэщакIо афэхъущт.
 
Культурэм ЕхьылIагъэу МэфэкI-Зэхахь
Дунаем зэлъашIэрэ Адыгэ  Кэралыгъом и къэшъокIо ыкIи орэдыIо ансамбльэхэу  Нальмэсымрэ Исламейрэ Мэлылъфэгъум  26-рэ мафэм ипчыхьэ пчэгум зыкъыщагъэлъэгъощт. Мы культур мэфэкI-зэхахьэр Истанбул –Бейликдюзу районым дэт Адыгэ Культур Унэ Хасэм зэрищэщт.
 
Адыгэ Республикер
Тыркуемрэ Урысиемрэ зэдащтэзэ  2019 –рэ илъэсыр культур  ыIи туризм илъэсэу хагъэунэфыкIыгъ. Ащ къыхэкIэу Адыгэ Кэралыгъор, Тыркуемрэ Урысиемрэ азыфагу лъэмыджэу хъунэу  тыщэгугъы. Тыркуем ис Адыгэхэри яхэку,  ячIыгу, яунэкъощхэр зыкIи ащыгъупщагъэп, азыфагу илъ блэгэныгъэ-зэпышIэныгъэр кIаныгъэп ыкIи лъагъэкIутэ зэпыт. Ащ дыпытэу Адыгеими сатыу шIын, туризм, индустри, культур  ыкIи гъэсэныгъэмкIэ амалышIухэри иIэх. 
Адыгэ Республикэм и  ЛIышхьэу КъумпIыл Мурат   ипрограм ехьылIагъэ мэкъэгъэIунхэр  КАФФЕД-ым и вэб-сайт   www.kaffed.org  къыщатыщт.
div>

 

 

 

div>
nanKaffed

Share