Kamuoyuna Duyuru

 
Bilindiği üzere KAFFED Yönetimi, 6 Nisan İstişare, 7 Nisan KAFFED Başkan Seçimi ve DÇB'nin yapısının değerlendirilmesi konulu iki gündemle Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı almıştır.
 
Bu bağlamda DÇB konusunun toplumda tartışılmasını sağlamak amacı ile KAFFED’in sayfasında paylaşılmak üzere farklı görüşlerdeki grup ve kişilerden yazılar talep edildi.
Derneklerimizin üyesi bir grup, bahse konu talebimiz üzerine şu anda sosyal medyada paylaşılan yazıyı göndermiş ve yayınlanmasını istemiştir.
 
Yönetim Kurulu’nda bu yazı değerlendirmeye alınmış, özellikle KAFFED’in önceki başkanına cevap hakkı doğuracak nitelik taşıması ve köşe bucak yazı formatına göre uzun olması (5 sayfa) nedeniyle; ayrıca tartışmayı DÇB’nin dışında farklı konulara taşıyıp, amacından uzaklaştıracağı kanaatine varıldığından, içerisinde bulunduğumuz şartlar da dikkate alınarak kişiler üzerinden yürütülecek tartışmaların etik olmadığı görüşüne varılmıştır. Söz konusu gerekçelerle, yazıyı kaleme alanlar ile konunun tekrar görüşülmesinin doğru olacağı kararı çıkmıştır.
KAFFED yönetim kurulu görüşünü, muhatapları ile paylaşmış; yazının biraz daha amacı doğrultusunda toparlanmasını ve kısaltılmasını rica etmiştir. Bu durum herhangi bir sansür amacı taşımamaktadır. Aksine konunun amacından çıkarak yeni tartışmalar yaratmasını önleme gayesi bulunmaktadır. 
 
Bu noktada bir karşı yanıt verilmeden, “Federasyon yazı isteyip sonra da yayınlamadı” gerekçesiyle sosyal medya paylaşımları yapılması son derece üzücüdür.
Amacımız, toplumdaki her görüşe olan saygımız nedeniyle konuların sağlıklı ortamlarda tartışılmasını sağlamaktır. Karşılıklı kırıcı davranışların kimseye faydası olmadığı gibi toplumumuzu da yormakta ve tabanımız tarafından hoş karşılanmamaktadır.
 
KAFFED, Çerkes halkının haklarını korumak için mücadele eden, gönüllülük esası ile çalışan, insan haklarına saygılı bir sivil toplum kuruluşudur.
 
KAFFED’in dernekleri ve üyeleri içerisinde farklı seslerin bulunması son derece doğaldır. Bu seslerin aynı amaca hizmet etmek isteyen,  eksik gördüklerini tamamlamak için  çaba harcayan kendi halkımızın sesi olduğunun bilincindeyiz.
 
Kavga etmeyi değil; bir araya gelip bu sesleri birleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yolla ortak akla ulaşmamızın daha kolay olacağını düşünüyoruz. Böylece halkımıza hep birlikte daha iyi hizmet edebiliriz.
 
Halkımızın haklarını savunabilmek için; birlikten doğacak güce ihtiyacımız var.
 
 
KAFFED YÖNETİM KURULU

nanKaffed
Share