Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

 

Genel Başkanımız Yaşar Aslankaya’nın istifası nedeniyle tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince,  Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Olağanüstü Genel Kurulu, 24 Mart 2019 Pazar günü saat: 11.00'de TES-İŞ Sendikası Konferans Salonu,Beştepe Mh. Meriç Sokak No: 23, Yenimahalle /Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Daha önce Başkanlar Kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararı uyarınca Dünya Çerkes Birliği (DÇB) konusunda yaşanan sorunlar da bu Olağanüstü Genel Kurul gündeminde görüşülecektir.

 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın, 7 Nisan 2019 Pazar günü saat: 11.00'de, TES-İŞ Sendikası Konferans Salonu, Beştepe Mh. Meriç Sokak No: 23, Yenimahalle /Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul tarihinden bir gün önce, 06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00'te, yöneticilerimiz, delegelerimiz, üyelerimiz ve halkımızın sorunlarına duyarlı tüm kesimlerin katılacağı İstişare Toplantısı yapılacaktır. Toplantı yeri daha sonra ilan edilecektir.

Genel kurulun Çerkes halkının geleceğine ışık olacağı inancımızla ilanen duyururuz.

 

Saygılarımızla,

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

 

KAFFED  Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

 

1- Açılış,yoklama ve saygı duruşu

 

2- Divan heyetinin teşekkülü

 

3-Genel Başkanın açılış konuşması

 

4- Misafir ve Protokol konuşmaları

 

5- Dünya Çerkes Birliği (DÇB) hakkında görüşmeler

 

6- KAFFED Genel Başkan adaylık için başvuruların kabul edilmesi

 

7- Genel Başkan adaylarının tanıtım konuşmaları

 

8- Seçim ve sandık kurulunun oluşturulması

 

9- Seçimin yapılması

 

10- Seçilen Federasyon Başkanı’nın teşekkür konuşması

 

11- Dilek ve Temenniler

 


nan



Kaffed

Share