Teke Tek Programında Çerkeslere Yönelik Ayrımcı İfadeler Kullanılmasını Kınıyoruz

Habertürk Televizyonu’nda 4 Aralık 2018 Salı günü yayınlanan “Teke Tek” adlı programda sunucu Fatih Altaylı “200 yıldır gelmeyen yok ki, Rus'u geldi, Çerkes'i geldi, Arnavut'u geldi. Herkes geldi buraya. Buraya gelenler sanki buranın sahibiymiş gibi. Benim haklarım demeye başlıyor. Bazı Çerkesler var toplanıyorlar. Kardeşim Çerkezistan orada, iste hakkını!” şeklinde talihsiz bir takım beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanlar Federasyonumuz Yönetiminde, üye derneklerimizde, dernek üyelerimizde, gönüllülerimizde ve genel olarak toplumumuzda büyük bir infiale yol açmıştır. Konuya ilişkin medyada ve sosyal medyada tepkiler ortaya konulmaktadır. Duyarlılık ve tepki gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Tepkilerin RTÜK ve Habertürk Televizyonuna da iletilmesinin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sunucunun demokrasiden, hukuktan, insan haklarından, birlikte yaşamaktan ve Türkiye’de barış içinde birlikte yaşayan ve kültürel zenginliğimizi oluşturan farklı toplumsal kesimlerin haklı taleplerinden habersiz olduğunun açık göstergesi niteliğindeki bu ifadeler, aynı zamanda medeni bir toplumda kesinlikle kabul edilemeyecek nitelikteki ayrımcılık suçunun ve nefret söyleminin kapsamına girmektedir. Bu yönü ile Kurumunuzun da bağlı olduğu anayasal ve yasal çerçeveleri ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından belirlenen “Yayıncılık İlkeleri” ve “Yayıncılık Etik İlkeleri”ni ihlal etmektedir.

Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde her vatandaş hak ve yükümlülükler anlamında eşittir; anadilini, kültürünü ve kimliğini korumak ve geliştirmek konusunda uygun yasal zemin ve kamusal destek talep etmek de bu hakların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugüne kadar başta TBMM olmak üzere ilgili kurumlarımız tarafından pek çok olumlu adımlar atılmıştır. Bu adımların geliştirilerek sürdürülmesi konusunda da pek çok farklı kurum ile diyalog ve işbirliğini sürdürmekteyiz. Sunucu basında uzun yıllardır çalışmasına karşın bunlardan da bihaber görünmektedir.

Bu ülkenin eşit haklara sahip anayasal vatandaşlarını etnik kökenleri nedeni ile “şuraya git-buraya git” gibi seviyesiz ve üsluptan yoksun ifadelerle diline dolamak ne sunucunun ne de bir başkasının haddine değildir.

Aynı zamanda bu ülkenin kuruluşuna ve toplumsal yaşamına siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda nüfusuna oranla çok önemli katkılarda ve fedakarlıklarda bulunduğu tüm tarafsız gözlemciler tarafından kabul edilen toplumumuza karşı sunucunun bu yaklaşımının büyük bir nankörlük olduğunu da belirtmek durumundayız.

Habertürk Televizyonunda 4 Aralık 2018 Salı günü yayınlanan Teke Tek Programında sunucu tarafından kullanılan Çerkeslere yönelik ayrımcı ifadelere ilşkin şikayetlerimiz, ayrı ayrı resmi yazılar ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  (RTÜK) ile Televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmenliğine, Sorumlu Müdürlüğüne ve İzleyici Temsilciliğne yazılmıştır.

Toplumumuza yönelik ayrımcı ve kışkırtıcı bu yayını şiddetle protesto ediyoruz.

{gallery}/haber/federasyon/2018/Haberturk_Teketek_Tekzip{/gallery}

p>

 

 

 

 


nanKaffed

Share