KANAL D Televizyonu Yayını ile İlgili Gelişen Süreç Hakkında Açıklama

 

Kanal D televizyon kanalında 6 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan “Bir Umut Yeter” dizisinde yer alan bir sahnede Çerkesler bağlamında ayrımcılık ve nefret suçu içeren ifadelerin kullanılması Federasyonumuzda, üye derneklerimizde, derneklerimizin üye tabanlarında ve genel olarak toplumumuz başta olmak üzere duyarlı olan tüm kesimlerde yoğun tepkiye neden olmuştur.

 

Şekli ve içeriği ile Anayasaya, Türk Ceza Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden, aynı zamanda “Sütü bozuk” gibi ırkçı ifadeleri barındıran, seviyesiz, etnik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gibi aynı zamanda kadına karşı ayrımcılık yasağını da doğrudan ve net bir şekilde ihlal ettiği düşüncesiyle, Hukuka ve ahlaka aykırı bu yayın için Federasyon olarak;

 

Öncelikle üye derneklerimizin yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile konu detaylı olarak görüşülmüş ve;

 

1-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından belirlenen “Yayıncılık İlkeleri” ve “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne açık aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle RTÜK üyelerine de ulaşılıp konu hakkındaki hassasiyetlerimiz dile getirilmek suretiyle RTÜK’e şikayet yolu ile başvuruda bulunulmuştur.

 

2-Kanal D Yönetimi'ne bu dizinin yayından kaldırılması başta olmak üzere konu hakkında düşüncelerimizi yansıtan bir şikayet yazısı gönderilmiştir.

 

3-Üye ve gönüllülerimizin RTÜK ve Kanal D Yönetimi nezdinde bireysel olarak da yoğun başvurular ve şikayetler yapması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

 

4-Siyasetcilere ve ilgili bürokratlara konu hakkındaki şikayetlerimiz ulaştırılarak TBMM de, ilgili kurum ve kuruluşlarda ve kamuoyunda konunun takip edilmesi için zemin hazırlanmıştır.

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda konuyu gündemine alan RTÜK, skandal ifadeleri mevzuata aykırı bularak, ayrımcılık ve aşağılama suçlarından dolayı KANAL D’ye Eylül ayı reklam gelirlerinin yüzde ikisi oranında para cezası kesmiştir.

 

Gelişen süreçte Kanal D Televizyonu yöneticileri KAFFED Genel Başkanı Sayın Yaşar ASLANKAYA’yı telefonla arayarak bu konu hakkındaki üzüntülerini dile getirerek, Kanal D olarak kendisini stüdyoya davet ederek ekranlarda Yaşar ASLANKAYA’nın yanında toplumdan özür dileyeceklerini ifade etmişlerdir.

 

Sayın ASLANKAYA ise sözkonusu dizinin yapımcısı ile senaristinin başta Çerkes toplumu ve kadınlar olmak üzere tüm kamuoyundan açık ve net şekilde özür dilemesi gerektiğini; bu şekilde özür dileyerek diziyi yayından kaldırmaları gerektiğini, aksi takdirde kendileri ile bir görüşme yapmayacağını bu hususun da takipçisi olmaya devam edeceğini açık bir dille beyan etmiştir.

 

Kanal yetkililerinin ısrarlı talepleri üzerine KAFFED adına Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ünal ULUÇAY ve Seyyit POLAT Kanal D’ye giderek yetkililere;

 

“TV ekranlarından ve sosyal medyadan yayınlanan özür metninin toplum tarafından kabul edilemeyecek kadar yetersiz olduğu, toplumun talepleri doğrultusunda bir özrün dilenmesini ve söz konusu diziyi de yayından kaldırmaları gerektiği”

 

net olarak bir daha vurgulanmıştır.

 

Bu durum üzerine Kanal D Genel Müdürü Sayın Murat SAYGI, KAFFED YK Üyelerine, hem Kanal D ailesi adına hem de MF Yapım, senarist Melis CİVELEK ve oyuncular adına özürlerini iletmiştir. Ayrıca yeni bir özür metnini sosyal medyadan yayınlamıştır. Ancak, canlı yayında özür dilenmesi hususu çeşitli gerekçeler öne sürülerek hayata geçirilmemiştir. Konuya ilişkin Kanal D tarafından verilen haberlerde de bu görüşmedeki eleştirilerimiz ve taleplerimiz yansıtılmamıştır.

 

Bu konuya ilişkin tavır ortaya koyan yetkililere, kurumlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve duyarlı halkımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Konuya ilişkin gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.


nanKaffed

Share