Deklarasyon: Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Anadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız!

 

Rusya Federasyonu'nda 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve anadillerin eğitimine kısıtlamalar getiren yasa ile ilgili olarak, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara'da biraraya gelen, yasadan etkilenen farklı kesimlerin temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları, yapılacak diğer çalışmaların yanısıra öncelikle ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar. 

Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 180 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Deklarasyonumuz bu yasa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının imzasına açık kalmaya devam edecektir. İmzacı olmak isteyen kuruluşlar info@kaffed.org adresine e-mail ile bildirebilirler.

 

 

 

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU:

p>

BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

p>

15 Ağustos 2018

p>

 

 

            Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

 Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

            Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

            Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.  

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

 

 

 

İMZACI KURULUŞLAR                 :strong>

p>

 

td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr>

1

1864 Erbaa Çerkes Derneği

2

Adana Çerkes Kültür Derneği

3

Adana Kırım Türkleri Derneği

4

Adige Dil Derneği

5

Adige Khase-Çerkes Derneği

6

Adige Kültür Derneği

7

Afşin Kafkas Kültür Derneği

8

Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

9

Alan Kültür ve Yardım Vakfı

10

Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana

11

Ankara Dostluk Kulübü

12

Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği

13

APRA Yayıncılık

14

Antalya Dostluk Kulübü

15

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

16

Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

17

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

18

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

19

Başkent Dostluk Kulübü

20

Biga Kafkas Kültür Derneği

21

Bilecik Kafkas Kültür Derneği

22

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

23

Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği

24

Bolu Kafkas Derneği

25

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

26

Bursa Çerkes Kültür Derneği

27

Bursa Dostluk Kulübü

28

Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği

29

Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

30

Çerkes Derneği/Ankara

31

Çerkes Derneği/Antalya

32

Çerkes Dernekleri Federasyonu

33

Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği

34

Çerkes Hakları Derneği

35

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği

36

Çerkes Kültür Evi Derneği

37

Çerkesya Gençlik Meclisi

38

Çerkesya Hareketi

39

Çerkesya Yurtseverleri

40

Çerkesya.net

41

Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

42

Çifteler Karaçay-Balkar Derneği 

43

Çoğulcu Demokrasi Partisi

44

Çorum Kafkas Derneği

45

Çukurova Dostluk Kulübü

46

Demokratik Çerkes Hareketi

47

Demokratik Çerkes Kongresi Girişi

48

Dostluk Kulüpleri Platformu

49

Düzce Adige Kültür Derneği

50

Düzce Dostluk Kulübü

51

Düzce Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

52

Emel Dergisi Yayın Kurulu

53

Emel Kırım Türk Kültürünü Araştırma Vakfı-İstanbul

54

Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği 

55

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

56

Eskişehir Kırım Halkbilimi Araştırmaları Derneği

57

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

58

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

59

Eskişehir Nogay Türkleri Derneği

60

Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği

61

Gaziantep Kafkas Derneği

62

Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği

63

Göksun Çerkes Kültür Derneği

64

Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

65

Gönen Kafkas Kültür Derneği

66

Hamamözü Çerkes Derneği

67

Hollanda Nogay Vakfı

68

Ilgın Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

69

İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

70

İnegöl Çerkes Kültür Derneği

71

İskenderun Kafkas Derneği

72

İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği

73

İstanbul Çerkes Derneği

74

İstanbul Dostluk Kulübü

75

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

76

İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

77

İzmir Çerkes Kültür Derneği

78

Jineps Gazetesi

79

Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği

80

Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı

81

Kafkas Derneği

82

Kafkas Dernekleri Federasyonu

83

Kafkas Vakfı

84

Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

85

Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

86

Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği

87

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

88

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

89

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

90

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

91

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

92

Kayseri Dostluk Kulübü

93

Kayseri Kafkas Derneği

94

Kırım Gelişim Vakfı-Eskişehir

95

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı-Ankara

96

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

97

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi

98

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi

99

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi

100

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi

101

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi

102

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

103

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi

104

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi

105

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi

106

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Alaca Temsilciliği

107

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Kalecikkaya Temsilciliği


nanKaffed

Share