Kamuoyuna Çağrı: Anadil Yasa Tasarısına İlişkin Foruma Davet

 “Rusya Federasyonu’nda Eğitim Üzerine” yasasında (No 273-FZ) değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin 25 Temmuz 2018 günü Rusya Federasyonu Meclisi’nde onaylandığını ve görüşülmek üzere Federasyon Meclisi’ne gönderildiğini büyük bir endişe ile öğrenmiş bulunuyoruz. Değişiklik önergesi ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Cumhuriyetlerin eğitimde anadillerine ilişkin hakları önemli ölçüde ellerinden alınmakta, cumhuriyetlere adını veren halkların anadilleri eğitim sisteminde tamamen “seçmeli” hale getirilmekte, Rusçaya da aynı statünün tanınması ile bu diller baskı altına alınmaktadır. 

Bu yasa tasarısı ile anadillerin eğitim hayatında ve sosyal hayatta daha fazla asimilasyon riski altına girmesi nedeni ile, gerek Rusya Federasyonu bünyesinde yaşayan halklar gerek bu halkların Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış akrabaları ve diaspora toplulukları büyük bir rahatsızlık ve tepki içerisindedir.

Bu yasa tasarısına karşı ortak hareket etmek, anayurt ve diasporada yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek, işbirliği imkânlarını konuşmak amacı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat: 13:30 da Federasyon Genel Merkezimizde tüm Çerkes kurum ve hareketlerinin katılımı ile bir toplantı düzenliyoruz. Toplantıya katılacak temsilcilerinizin isimlerini 3 Ağustos 2018 Cuma saat 15:00 e kadar lütfen info@kaffed.org adresine bildiriniz. Toplantıya katılamayacak olan kurumlarımız görüş ve önerilerini yazılı olarak info@kaffed.org adresine bildirebilirler.

p>

Toplantımıza katılımınızdan ve katkılarınızdan memnuniyet duyacağız.


nanKaffed

Share