Adıgey Devlet Başkanından 14 Mart Adıge Dil Günü Mesajı

Adıgey Devlet Başkanı Murat Kumpıl 14 Mart Adıge Dil ve Yazın Günü için bir mesaj yayınladı. 

p>

Bugün Adıgabze ve Adıg Yazın Dili günü. Dil bir milletin ocağının ateşidir. Onun için nasıl koruyacağımız ve geliştireceğimiz üzerine düşünüp çalışmalıyız. Anadil önce ailede başlar. Çocuklar Adıgabze konuşarak yetiştirilirse habzeyi de daha iyi anlarlar. Güçlerimizi birleştirmezsek dil için yaptığımız çalışmalar bir anlam ifade etmez. Sadece devletin gücü ile dil korunamaz. Onun için evlerinizden Adıgabze eksik olmasın, konuşun. Bugün en önemli görevimiz Anadilimizi korumak ve geliştirmektir. Bu görevi gücümüzü birleştirip beraber çalışarak gerçekleştirelim.  

Murat Kumpıl / Adıgey Devlet Başkanı

 

 

Непэ адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я Маф. Бзэр лъэпкъым иджэныкъо машlу, арышъ зэрэдгъэбэгъощтым ыкlи къызэрытыухъумэщтым тынаlэ тетын фае. Ныдэлъфыбзэр къызыщежьэрэр унагъо кlоцlыр ары. Сабыйхэр адыгабзэр аlулъэу апlухэ зыхъукlэ, хабзэри нахь гурыlогъошlу къафэхъущт. Тикъарыу зэхэтымылъхьэмэ, lофэу бзэм датшlэрэм пкlэ иlэщтэп. Къэралыгъо закъом илъэшкlэ бзэр ухъумагъэ хъущтэп. Арышъ шъуиунагъохэм адыгабзэр арышъумгъэкl, шъурыгущыl, щыжъугъэлажь. Непэ пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр - тиныдэлъфыбзэр къэдгъэгъунэныр, хэдгъэхъоныр ары. А пшъэрылъыр тызэдэIэпыIэзэ зэдэтэжъугъэхь.

p>

Мурат Кумпилов

p>

Adığeceden çeviri: Huşt Emel Bezek

p>

 

 

div>
nanKaffed

Share